BUSCADOR

Consells per triar el vehicle que necessites

Triar el vehicle que millor respondrà a les nostres necessitats és tot un repte que pot repercutir funcional y econòmicament. És per això que a l'hora de decidir-se s'han de tenir en compte els següents factors: [bctt tweet="Què tenir en compte a l'hora de planificar l'adquisició d'un vehicle?" username="ConstructorsBCN"] 1. Quants diners volem gastar-nos? El preu és un dels aspectes fonamentals. Quin preu resulta rendible per a l'empresa? Què suposa un preu o un altre en proporció a la facturació? Val la pena adquirir un vehicle massa barat per després tenir problemes? 2. Què en pensen els conductors? Sovint oblidats a l'hora de triar un vehicle, el...

Els primers auxilis són l’assistència immediata als treballadors que han patit un accident a l’obra, abans de l’assistència mèdica especialitzada. Han de proporcionar una resposta adequada, ràpida i eficaç per poder minimitzar els danys a la salut d’aquests accidents. Cal tenir una formació específica Serà responsabilitat de l’empresa garantir que els primers auxilis puguin fer-se en tot moment per personal amb suficient formació. Cal tenir un local de primers auxilis? -Si superem els 50 treballadors a l’obra, disposarem de locals destinats als primers auxilis. -Si superem els 250 treballadors, haurà de figurar al front de la farmaciola d’obres un ajudant tècnic sanitari. -També en disposaran les...

Des de fa anys el concepte de paisatge urbà ve ampliant el tradicional d'espai públic, incorporant a aquells espais de titularitat pública, els espais privats en la part que són susceptibles de gaudi col·lectiu. Qualsevol gestor públic que es limiti a actuar sobre el públic, s'oblida de fer-ho sobre alguns dels elements essencials que constitueixen l'anomenat medi ambient urbà, hàbitat urbà per altres, i que contribueixen a una gestió urbana sostenible. Una de les conclusions del 1r Congrés Internacional de Paisatge Urbà, celebrat a Sao Paulo (Brasil) al desembre de l'any 2015, va ser la necessitat de treballar en la consolidació...

De vegades podem pensar que el client digital es tracta d’un perfil jove, que està el major temps del dia connectat a les diferents xarxes i plataformes, quan en realitat no és del tot així. Si que és cert que els nadius digitals, nascuts a partir del 1980 passen molt temps connectats, però també hem de comptar amb els “immigrants digitals” (1940-1980), que tot i no disposar de tants perfils digitals en xarxes, si que la seva manera de compartir, buscar i comparar informació passa indiscutiblement per internet, tractant-se també d’un client 2.0. Per tant és molt important conèixer al...

Podem sentir-nos afortunats de poder gaudir de la tecnologia tant avançada que ens envolta actualment. Cada matí quan arribem a l’oficina, o bé des de casa, seiem enfront de l’ordinador i ens posem a treballar, utilitzant els equips informàtics contínuament i ens són d’inestimable ajuda per a cadascun dels projectes que anem desenvolupant. De fet...

En relació al comunicat que vam enviar el 21 de febrer en referència a l’apertura del procés electoral d’un nou President del Gremi, us recordem que el termini per presentar les candidatures a la presidència va finalitzar el passat dimarts 7 de març. Així mateix, us anunciem que només s’ha presentat el Sr. Josep Gassiot Matas, actual president de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis, amb la qual cosa no resultaria necessari celebrar eleccions per tractar-se de només d’una única candidatura a la presidència. Així mateix, i d’acord amb els estatuts del Gremi, feta la proclamació dels candidats s’obre el...

Estem contents/es d'anunciar-te que recentment hem obert un perfil de Facebookque ens permetrà interactuar amb un nou canal de comunicació, per tal que tots els socis i seguidors que vulgueu conèixer l’actualitat del sector, així com la nostra agenda, ja sigui de cursos, jornades o actes, ho pugueu fer de forma més directe, àgil i compartida. A través d’aquest canal, tan estès arreu del món, volem arribar a tothom, compartint i col.laborant amb qui vulgui participar, comentar allò que agradi o desagradi o fer les propostes que semblin oportunes. Els teus comentaris sempre ens ajuden i sumen. Et convidem a, quan tinguis un moment, visitar-nos i seguir-nos...

La Fundació Laboral de la Construcció va inaugurar el passat dimecres dia 1 de març la seva nova Seu i Centre de Formació de Catalunya, ubicada a Badalona, ​​amb la qual pretén impulsar la formació de tots els treballadors i empreses del sector català de la construcció. L'acte va estar presidit per Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, que va estar acompanyat per l'alcaldessa de Badalona, ​​Dolors Sabater. Tots dos van coincidir en destacar la importància de la formació en el sector i la tasca que realitza la Fundació Laboral de la Construcció, entitat paritària creada per la patronal...

Recordem la responsabilitat que les empreses contractistes i les empreses constructores teniu com a carregadors en el contracte de transport.  Quan contracteu un transportista (excavador, contenidors o sacs) sou responsables de la càrrega i per tant de la sobrecàrrega tant en pes com en volum.  Les autoritats sancionen tant al carregador com al transportista i per respectar la Llei, preguem que tingueu en compte aquest fet, per fer la feina del transportista més senzilla i evitar multes a ambdues parts. Afegim a aquest recordatori l’apartat referent a l’excés de pes del PLÀ D’INSPECCIÓ DEL TRANSPORT PER L’ANY 2017, elaborat per la Direcció General de...

El proper 31 de març és l'últim dia per presentar a Hisenda la declaració anual sobre béns i drets situats a l'estranger corresponent a l'exercici 2016, el document que popularment es coneix com a 'Model 720'. Recordem que està obligada a presentar aquesta declaració tota persona física o jurídica resident en territori espanyol que durant el 2016 s’hagi trobat en alguna d'aquestes situacions: - Que hagi estat titular, representant, autoritzat, beneficiari o hagi tingut poder de disposició sobre comptes corrents en entitats financeres situades a l'estranger. - Que hagi estat titular de valors, drets, assegurances de vida o invalidesa i rendes vitalícies...