Missió, visió i valors

Què és el Gremi?

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques té els seus orígens l’any 1211, quan el rei Pere el Catòlic va concedir el primer privilegi: dret de reunió i facultat d’escollir mandataris per a regir la professió en els Mestres de Cases de Barcelona. L’any olímpic 1992 va ser quan es va reconstituir com a moderna organització empresarial i va adoptar el nom de la institució actual.

Configurada com a entitat sense ànim de lucre al servei de les empreses constructores, el Gremi de Constructors té com a objectiu principal la defensa dels interessos dels constructors, donar una resposta eficaç a les seves necessitats professionals amb un ampli ventall de serveis a la seva disposició i ser l’interlocutor davant les administracions, institucions socials i entitats vinculades al món de la construcció. Els seus recursos provenen dels serveis que presta als professionals constructors i de les quotes que paguen els seus socis per pertànyer a la institució.

Missió, visió i valors

La nostra missió és defensar els interessos de les empreses constructores sòcies, oferint un servei de qualitat en resposta a les seves necessitats, formar els professionals del sector i representar-los davant tots els agents socials.

La nostra visió és ser un referent en el sector de la construcció, per l’especialització, professionalitat i flexibilitat per part dels nostres treballadors, clients, col.laboradors i proveïdors

Els nostres valors són:

  • La millora contínua
  • La professionalitat i el rigor
  • La transparència i l’honestedat
  • El respecte i la confiança

 

Vídeo commemoratiu del 800 anys:

Nosaltres

Política de Qualitat 

Descarrega

Codic Étic del Gremi

Descarrega

Estatuts del Gremi

Descarrega