Què és el Gremi?

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques té els seus orígens l’any 1211, quan el rei Pere el Catòlic va concedir el primer privilegi: dret de reunió i facultat d’escollir mandataris per a regir la professió en els Mestres de Cases de Barcelona. L’any olímpic 1992 va ser quan es va reconstituir com a moderna organització empresarial i va adoptar el nom de la institució actual.

Avui dia, el Gremi està format per 1300 empreses, principalment de la província de Barcelona i en associació amb altres Gremis de la Construcció comarcals.

Missió, visió i valors

Configurada com a entitat sense ànim de lucre al servei de les empreses de la construcció (constructores, de reformes i rehabilitadores), el Gremi de Constructors d’Obres té com a objectiu principal:

1.La defensa dels interessos de les empreses del sector de la construcció sòcies davant els diferents agents socials (administracions, entitats, societat)

2. La prestació de serveis de qualitat i recursos que impulsin i recolzin l’activitat de les empreses agremiades

La nostra visió és ser un referent en el sector de la construcció per l’especialització, professionalitat i flexibilitat per part dels nostres treballadors, clients, col.laboradors i proveïdors.

Els nostres valors són:

-La millora contínua
-La professionalitat i el rigor
-La transparència i l’honestedat
-El respecte i la confiança
-El servei a les empreses i a la societat
-La responsabilitat social i mediambiental
-La búsqueda de la innovació
-La col.laboració entre les empreses i amb la societat

Un dels Gremis més antics de la península…
Més de 800 anys d’història

Nosaltres

Política de Qualitat 

Descarrega

Codic Étic del Gremi

Descarrega

Estatuts del Gremi

Descarrega
El Patró del Gremi: Sant Antoni de Pàdua

Seguint la tradició de centenars d’anys, el 13 de juny és la diada de Sant Antoni de Pàdua, patró del Gremi i dels paletes i treballadors del sector de la construcció. Cada any es celebra a l’esglèsia de Sant Agustí (carrer Hospital de Barcelona) una eucaristia en honor del sant, que serveix també per recordar als socis i devots del sant difunts durant l’any, de forma conjunta amb la Unió de Sant Antoni.

La nostra història

1211

L’aparició del Gremi de Mestres de Cases

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques recull i continua un llegat constructiu amb uns orígens que ens fan retrocedir 800 anys, a l’època medieval.

Situem-nos a l’any 1211, l’any en que es constitueix el Gremi de Mestres de Cases de Barcelona, gràcies a un privilegi del Rei Pere II, fet que el converteix en un dels més antics de la península.

1329

Una ciutat que creix. Construcció de Santa Maria del Mar

La tasca del Gremi anirà donant forma a la ciutat de Barcelona, amb la construcció de palaus, residències i esglésies. Una d’aquestes obres serà l’aixecament d’una de les basíliques gòtiques més admirades de Barcelona: Santa Maria del Mar, iniciada l’any 1329.

1378

Primers Estatuts

L’any 1378 marca l’inici d’una fita històrica per al Gremi. Aquell any s’aproven els primers estatuts coneguts del Gremi: les anomenades “Ordinacions”, el primer reglament intern com a organització.

1423

Fusió del Gremi de Mestres de Cases i dels Picapedrers

L’any 1423, la reina Maria, esposa d’Alfons el Magnànim, atorga el privilegi de fusionar en un sol Gremi als Mestres de Cases i als Picapedrers, per posar fi a les rivalitats.

La ciutat de Barcelona creixia i ampliava els seus límits i el Gremi servia tant als interessos del Regent com de la societat, amb fins benèfics. Als segles XV i XVI  trobarem al Gremi de Mestres de Cases amb un cert pes polític a la ciutat. El lligam entre el Gremi i les autoritats serà clau en períodes de conflicte o de penúria.

1714

El Gremi durant la Guerra de Successió

L’any 1714 els Mestres de Cases lluitaran contra les tropes de Felip V i les noves autoritats borbòniques posaran fi a la seva autonomia.

1813

Nous temps… el sector es reforma

L’any 1813 les Corts de Cadis estableixen la Llibertat de treball. El Gremi de Mestres de Cases, a més, es trobarà en una situació de crisi, agreujada per la Guerra del Francès.

1828

Dissolució del Gremi. Clandestinitat

L’any 1828 Ferran VII dissol el Gremi de Mestres de Cases per decret. Tot i així el Gremi continua funcionant mentre apareixen les primeres empreses constructores.

1892

Refundació del Gremi. Conflictivitat social

L’any 1892 el Gremi es torna a fundar, ara ja com una moderna organització empresarial en un moment en què l’onada migratòria del camp a la ciutat comportava noves oportunitats per al sector, que creixia amb les primeres organitzacions d’obrers.

En aquells anys s’esdevenen també en les primeres vagues. El Gremi tindrà un protagonisme en moments tensos com el tancament de caixes de 1899 a causa de la pujada d’impostos.

1900

Estatuts i primera Mútua d’accidents de Catalunya

El 31 de juliol de 1900, el Governador Civil aprova els estatuts del Gremi i l’any 1904 el Gremi crea la primera Mútua d’accidents de Catalunya. També apareixen les primeres revistes d’arquitectura i malgrat l’escassetat de materials que va deixar la Primera Guerra Mundial, el Gremi es va anar refent de poc a poc amb la construcció d’edifici rellevants de la ciutat com la Casa del Mar, la Sagrada Família o alguns edificis de la façana marítima que van tornar a posar en relleu la seva tasca.

1929

Exposició Internacional de Barcelona

Posteriorment, l’any 1929 l’Exposició Internacional que es va celebrar aquell any a la ciutat de Barcelona, va donar una nova embranzida al Gremi i va projectar a l’estranger la tasca dels constructors de la ciutat. El Gremi serà un dels convidats de l’Exposició Universal a mostrar tota la seva esplendor.

1931

II República i Guerra Civil

La primera gran vaga del sector vindrà amb la República, al 1933. La conflictivitat arribarà fins a la Guerra Civil. L’any 1936 el Gremi deixa d’existir per col·lectivització de les empreses al Sindicat Únic de la construcció.

1952

Postguerra i “desarrollismo”. El Gremi adopta el nom actual

Amb l’inici del franquisme comença una etapa econòmica fosca, d’escassetat. Els contractistes, que a partir de 1952 passen a tenir l’actual denominació com a Gremi de Constructors d’Obres, no comencen a veure el creixement fins a finals dels anys 50, a l’època del “desarrollismo”, uns anys d’obertura i bonança pel sector.

1974

Transició i crisi en el sector

L’any 1974 el sector entra en una gran crisi, agreujada per la crisi del petroli. Mentrestant, amb la mort del general Franco, al 1975, el Gremi s’adapta a les noves realitats democràtiques. Després d’un any de lent creixement, arriba un moment de bonança.

1992

Bonança de la construcció. Jocs Olímpics, entrada a la CEE. El Gremi celebra 100 anys de la seva refundació

L’elecció, l’any 1986, de Barcelona com a ciutat Olímpica i l’ingrés d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea; són dues fites que rellancen i reactiven l’activitat constructiva i l’encaminen cap un creixement imparable.

Mentre Barcelona inicia les Olimpíades, al 1992, al Gremi celebra el centenari de la seva refundació, aprova nous estatuts i entra a les patronals intersectorials. La construcció esdevé un dels primers sectors econòmics a l’àmbit espanyol.

Segle XXI

Actualitat

Avui el Gremi de Constructors és conscient dels reptes de futur que cal afrontar. Per això es manté ferm com una entitat que sense ànim de lucre representa i ajuda el sector. Un gran nombre de petites i mitjanes empreses constructores reben avui el seu suport per ser més competitives i afrontar els nous reptes amb la incorporació de models que s’adaptin als canvis socials i mantenir forts els fonaments que vam començar a arrelar fa 800 anys.

Si vols conèixer més sobre la història del Gremi i del sector de la construcció a Barcelona, pots descarregar-te el llibre Una història de 800 anys, Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, de l’historiador Francisco Martínez Hoyos, i publicat a l’any 2012 en ocasió del 800 aniversari del Gremi.

Igualment, pots encarregar-nos un exemplar imprés si t’interessa o venir a la seu del Gremi a consultar-lo en versió impresa.

Descarregar llibre 800 anys en format PDF