Amb el projecte ES BUSQUEN REHABILITADORES, des del Gremi facilitem a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona llistats anuals de rehabilitadores per facilitar opcions d’empreses recomanades als propietaris sol.licitants d’ajuts socials a la rehabilitació

→Més d’una trentena de rehabilitadores del Gremi ja han participat. Des de l’Ajuntament indiquen que seria convenient incorporar a moltes més empreses al projecte

Anualment se subvencionen més de 500 obres a Barcelona mitjançant els programes del projecte

“Amb l’experiència dels anys aquest projecte ha assolit una bona dinàmica entre administració, propietaris i empreses. Des del Dpt d’Atenció a les Empreses orientem a les empreses i informem sobre les particularitats i el funcionament de cada programa”. Ramon Barnada (rbarnada@gremi-obres.org, 932 659 430), responsable d’Atenció a les Empreses del Gremi


Programes disponibles:

1) Ajuts a la rehabilitació del Programa d’arranjaments d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat. REQUISITS D’INSCRIPCIÓ


2) Ajuts a la Rehabilitació d’interiors d’habitatges de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona. REQUISITS D’INSCRIPCIÓ

Per aquests programes, des del Gremi confeccionem dos llistats d’empreses rehabilitadores que ens indiquin la seva disposició a encarregar-se de projectes constructius del/s programa/es, i que a la vegada demostrin la seva responsabilitat i professionalitat, ja sigui mitjançant l’acreditació CONSTA o complint una sèrie de requisits.

Aclarim que qualsevol empresa constructora pot optar a sol·licitar aquests ajuts, tot i que per l’administració els llistats que enviem des del Gremi tenen un valor afegit per tractar-se d’empreses que ja es mostren disposades a fer aquests treballs i que a la vegada garanteixen responsabilitat legal a les obres i bones pràctiques. Molts propietaris no tenen coneixement d’empreses constructores i en aquest sentit el llistat els hi serveix per oferir contactes d’empreses de confiança per l’administració.

A continuació indiquem les condicions de cadascun d’aquests programes, així com els requisits que es demanen en cadascun d’ell per a inscriure’s en el llistat d’empreses facilitades pel Gremi a l’IMHAB.

 

1) Ajuts a la rehabilitació del Programa d’arranjaments d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat

Aquest programa cobreix el 100% del cost de les obres a realitzar fins a un màxim de 9.000 euros. La dotació pressupostària inicial és de 3.000.000 €. Pagaments per endós.


Les empreses interessades en formar part del llistat que facilita el Gremi a l’IMHAB, han de complir les següents condicions:

1.Estar associades al Gremi de Constructors, formant part de la Comissió RiMe
2.Tenir el certificat de responsabilitat Consta o bé, complir amb els següents requisits:
-Ser una empresa legalment constituïda i tenir un mínim d’un any d’experiència.
-Mantenir actualitzada la documentació de l’empresa (certificats de TGSS i AT., pòlissa RC i SP).
-Documentar la relació contractual en qualsevol tipus d’obra.
-Acceptar un sistema d’arbitratge tècnic.
-Complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i salut.

2) Ajuts a la Rehabilitació d’interiors d’habitatges de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona

La convocatòria es publica amb un pressupost de 500.000€, ampliable fins als 3.500.000€. El termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció a la convocatòria actual acabarà el 30 de novembre de 2022. Aquest ajut permet rebre la subvenció de fins al 100% de l’import de les obres de rehabilitació, fins a un màxim de 20.000 euros.Les empreses interessades en formar part del llistat que facilita el Gremi a l’IMHAB, han de complir les següents condicions:

1.Estar associades al Gremi de Constructors
2.Tenir el certificat de responsabilitat Consta

Inscripció empreses:


Si ets del Gremi, tens el segell Consta segell consta logo i vols oferir-te pels programes municipals de rehabilitació d’habitatge social de Barcelona, pots apuntar-te aquí:

  Persona de contacte:
  Email:
  Telèfon:
  Empresa:
  CIF:
  Ets una empresa del Gremi?
  A quin programa municipal de rehabilitació voldries apuntar-te per tal que s'ofereixi la teva empresa als propietaris que vulguin fer rehabilitació?
  La teva empresa està certificada amb el Segell CONSTA?
  Tens alguna consulta?

  He llegit i accepto la Política de Privacitat (obligatori)

  Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Conforme al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, el sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.