Des del Gremi facilitem a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, al Consorci Metropolità de l’Habitatge i/0 a la Fundació Hàbitat3 llistats anuals de rehabilitadores per facilitar opcions d’empreses recomanades als propietaris sol.licitants d’ajuts a la rehabilitació


Programes socials de rehabilitació disponibles:

1) Ajuts a la rehabilitació del Programa d’arranjaments d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat. Ajuntament de Barcelona


2) Ajuts a la Rehabilitació d’interiors d’habitatges de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona. Ajuntament de Barcelona


3) Obres promogudes o gestionades per Hàbitat3


4) Ajuts a la rehabilitació, gestionats pel Consorci Metropolità de l’Habitatge

Per aquests programes, des del Gremi confeccionem tres llistats d’empreses rehabilitadores que ens indiquin la seva disposició a encarregar-se de projectes constructius del/s programa/es, i que a la vegada demostrin la seva responsabilitat i professionalitat, ja sigui mitjançant l’acreditació CONSTA o complint una sèrie de requisits.

Aclarim que qualsevol empresa constructora pot optar a sol·licitar a participar en aquests programes, tot i que per l’administració i per Hàbitat3 els llistats que enviem des del Gremi tenen un valor afegit per tractar-se d’empreses que ja es mostren disposades a fer aquests treballs i que a la vegada garanteixen responsabilitat legal a les obres i bones pràctiques. Molts propietaris no tenen coneixement d’empreses constructores i en aquest sentit el llistat els hi serveix per oferir contactes d’empreses de confiança per l’administració.

A continuació indiquem les condicions de cadascun d’aquests programes, així com els requisits que es demanen en cadascun d’ell per a inscriure’s en el llistat d’empreses facilitades pel Gremi.

 

1) Ajuts a la rehabilitació del Programa d’arranjaments d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat. Ajuntament de Barcelona

Aquest programa cobreix el 100% del cost de les obres a realitzar fins a un màxim de 9.000 euros. La dotació pressupostària inicial és de 3.000.000 €. Pagaments per endós.


Les empreses interessades en formar part del llistat que facilita el Gremi a l’IMHAB, han de complir les següents condicions:

1.Estar associades al Gremi de Constructors, formant part de la Comissió RiMe
2.Tenir el certificat de responsabilitat Consta o bé, complir amb els següents requisits:
-Ser una empresa legalment constituïda i tenir un mínim d’un any d’experiència.
-Mantenir actualitzada la documentació de l’empresa (certificats de TGSS i AT., pòlissa RC i SP).
-Documentar la relació contractual en qualsevol tipus d’obra.
-Acceptar un sistema d’arbitratge tècnic.
-Complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i salut.

2) Ajuts a la Rehabilitació d’interiors d’habitatges de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona. Ajuntament de Barcelona

La convocatòria es publica amb un pressupost de 500.000€, ampliable fins als 3.500.000€. El termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció a la convocatòria actual acabarà el 30 de novembre de 2022. Aquest ajut permet rebre la subvenció de fins al 100% de l’import de les obres de rehabilitació, fins a un màxim de 20.000 euros.Les empreses interessades en formar part del llistat que facilita el Gremi a l’IMHAB, han de complir les següents condicions:

1.Estar associades al Gremi de Constructors
2.Tenir el certificat de responsabilitat Consta

 

3) Obres promogudes o gestionades per Hàbitat3

En funció del conveni signat al maig del 2022 amb la Fundació Hàbitat3, des del Gremi es transmet periòdicament un llistat d’empreses agremiades interessades en una possible execució d’obres promogudes o gestionades per Hàbitat3, directament o en col·laboració amb empreses d’inserció laboral del tercer sector segons els projectes tècnics i els plans de foment de l’ocupació definits en els projectes d’ Hàbitat3. Aquesta petició d’empreses agremiades disposades a participar en projectes pot ser per projectes singulars.

Les empreses interessades en formar part del llistat que facilita el Gremi a la Fundació Hàbitat3, han de complir les següents condicions:

1.Estar associades al Gremi de Constructors
2.Tenir el certificat de responsabilitat Consta

 

4) Ajuts a la rehabilitació, gestionats pel Consorci Metropolità de l’Habitatge

Acord amb el Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH). Des del Gremi confeccionem un llistat d’empreses agremiades interessades en oferir-se als sol.licitants d’Ajuts a la Rehabilitació del CMH i que tinguin capacitat per assumir la totalitat del projecte, des de la fase de redacció a la d’execució.

Així doncs, us agrairíem que les empreses del Gremi que estigueu interessades, ens comuniqueu la vostra disponibilitat emplenant el formulari d’aquesta pàgina, a info@gremi-obres.org o al 932 659 430, per tal que us afegim a un llistat d’empreses que des del CMH s’oferirà als veïns sol.licitants de la subvenció.

Les empreses interessades en formar part del llistat que facilita el Gremi al Consorci Metropolità de l’Habitatge, han de complir les següents condicions:

1.Estar associades al Gremi de Constructors
2.Tenir capacitat tècnica d’assumir tot el projecte, des de la fase de redacció a la d’execució


Llistats d’empreses inscrites actualment:

Inscripció empreses:


Si ets del Gremi i vols oferir-te pels programes de rehabilitació amb els que tenim conveni, pots apuntar-te aquí:

  Persona de contacte:
  Email:
  Telèfon:
  Empresa:
  CIF:
  Ets una empresa del Gremi?
  A quin programa de rehabilitació voldries apuntar-te? (si vols en més d'un però no en tots, si us plau indica-ho a l'apartat 'Tens alguna consulta?')
  La teva empresa està certificada amb el Segell CONSTA?
  La teva empresa pot assumir la planificació tècnica d'un projecte? ?
  Tens alguna consulta?

  He llegit i accepto la Política de Privacitat (obligatori)

  Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Conforme al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, el sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.