Pertànyer al col·lectiu del Gremi permet a les empreses agremiades fer qualsevol consulta en l’àmbit que requereixin, sense que suposi cap cost.

Per fer les vostres consultes cal que ompliu el formulari gris de la pàgina indicant quina consulta teniu i a quin assessor us voldríeu dirigir (o només indicant la consulta si no teniu clar l’àmbit d’especialitat). Cal també que indiqueu la vostra empresa per tal que puguem confirmar que sou agremiats, ja que aquest servei és només per empreses agremiades. Posteriorment us posarem en contacte amb l’assessor o assessora corresponent per tal que pugueu tractar les qüestions que necessiteu tractar.

Accessos directes de les assessories del Gremi:

Administratiu i contenciós  • Civil/processal/ i mercantil/bancari  • Classificació empresarial  • Finançament públic i ajuts  Fiscal  Laboral • Instal·lacions  Marketing Online  Mediació d’assegurances  Penal  Peritatge i valoracions  Prevenció de Riscos Laboral  Protecció de dades  Sistemes de gestió de qualitat i medi ambient i RSC   Tècnic


Assessories del Gremi:

Assessorament administratiu i contenciós 

Contractació pública en totes les fases, des de la licitació fins la seva execució, modificació del contracte, divergència en la seva fase d’execució, pagament de les certificacions.

Assessora: Carolina Mirapeix. Advocada de Mirapeix Advocats

Assessorament civil/processal/ i mercantil/bancari

 Àrea Civil/processal.- Intervenció en tota classe de conflictes relacionats amb el sector immobiliari i  de la construcció (liquidacions d’obres, defectes constructius, resolució de contractes), redacció i  revisió de contractes.

Àrea Mercantil/Bancaria.- Dret  societari i  corporatiu (constitució de societats, modificació d’ estatuts, pactes  socials…), adquisicions i fusions, responsabilitat administradors, litigació en relació a  productes financers (SWAPS, derivats financers…).

Assessor: Enric Siles. Soci de Llopis de Aysa Abogados

Assessorament en classificacions empresarials

Expedient de classificació empresarial per licitacions públiques en base als nous criteris i tipologies.

Assessora: Sònia Caletrio. Consultora de Divisió SIGO

Assessorament en finançament públic i ajuts

Assessorament en condicions de finançament de les obres i d’obtenció d’ajuts  per a obres de les diferents administracions.

Assessorament fiscal

Assessorament fiscal relacionat amb els impostos que afecten directament a l’activitat de l‘empresa.

Assessor: Joaquim Coma. Soci Director de l’Àrea de gestió tributària. particulars i en l’auditoria de comptes. Bnfix Pich

Assessorament laboral

Tramitació d’ERO, acomiadaments, sancions assistència a les empreses davant el Servei de Mediació i Arbitratge de Catalunya en acte de conciliació (SMAC), i davant la TGSS.

Assessor: Jordi Altafaja. Responsable área laboral y seguridad social. Bnfix Pich

Assessorament en instal·lacions

Orientació en projecte, execució, certificació i lliurament d’instal·lacions de tot índole, així com assessorament en sistemes de producció tèrmica.

Assessor: Llorenç Ramos. Soci-fundador de Tdi Enginyers

Assessorament en marketing online i comunicació

Assessorament a les empreses del Gremi per planificar i executar accions de marketing. Assessorament sobre webs, xarxes socials, butlletins electrònics, disseny de marca, anuncis, etc

Assessora: Cristina Clopés. especialista en estratègies digitals

cristina clopés

Assessorament en mediació d’assegurances

Assessorament i consultoria a les empreses del sector per poder disposar de les millors solucions asseguradores i amb les millors garanties: responsabilitat civil, tot risc construcció,  maquinària, contingències, avals, accidents de conveni i salut.

Assessor: Àlex Felez. Director Unitat de Construcció de Jori Armengol 

Jori Armengol & Asociados

Assessorament penal

Reclamacions en tot tipus de procediments penals. A més a més, des de l’Assessoria Penal del Gremi s’elabora el Model de Prevenció de Delictes, que a grans trets és l’adequació de protocols, procediments, mesures i controls necessaris per poder prevenir la comissió de delictes.

Assessora: Núria Rosas. Advocada de Dret Penal i Familiar a  Berc Legal

Assessorament en peritatge i valoracions

Redacció d’informes tècnics de qualsevol tipus de danys i per qualsevol finalitat. Intervenció de pèrit de part per analitzar i valorar la reclamació per part d’un tercer.

Assessora:
Mònica Ventura.

Assessorament en Prevenció de riscos laborals

Serveis imprescindibles per complir amb la Prevenció de Riscos Laborals  i els reglaments que la regulen. Assessorament en tot allò que conduirà a una integració de la prevenció a l’empresa.

Assessor: Ruben Corbella. Responsable tècnic de Previntegral

Assessorament en protecció de dades

Sistemes de protecció de dades en base al nou Reglament General de Protecció de Dades, en vigència des del passat 25 de maig de 2018.

Assessor: Joaquim Altafaja. Responsable área Noves Tecnologies i Dret. Bnfix Pich

Assessorament en sistemes de gestió de qualitat i medi ambient i RSC

Implantació de sistemes de gestió de qualitat basats en ISO 9001 i 14001, així com de sistemes de Gestió Ètica i Responsabilitat Social SGE 21, SA8000, EFR, memòries de gestió responsable i de sostenibilitat.

Assessora: Irene Samper Directora de ISR


Assessorament tècnic

Assessorament en solucions constructives, patologies (aluminosi…), reforços estructurals, normatives de construcció, tràmits i aspectes relacionats amb la direcció facultativa.

Assessor: Carlos Leach. Arquitecte de RV4 Arquitectura


Necessito assessoria. Sol.licitud:

Servei per agremiats

  Nom

  Empresa agremiada

  Email

  Telèfon

  Quina és la teva consulta? A quina assessoria et vols dirigir? Voldries també parlar per telèfon o videoconferència amb l'assessor/a?

  He llegit i accepto la Política de Privacitat (obligatori)

  Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Conforme al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, el sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.

  Si ho prefereixes, també pots demanar una consulta telefònica o per videoconferència. Indica-ho al formulari o digue’ns-ho per telèfon al Gremi, al 932 659 430

  Vídeo explicatiu sobre
  els assessors del Gremi: