Bústia de denúncies

Bústia de denúncies

Lluitem junts contra la il.legalitat

La Bústia de Denúncies online està pensada amb l’objectiu d’agilitzar i facilitar l’expedició de les denúncies que els socis del Gremi ens podeu fer arribar si sospiteu que en alguna obra es cometen irregularitats. Les denúncies que rebem al Gremi serveixen per posar sota avís a la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC).

Vull fer una denúncia

  Informació sobre el possible frau laboral

  Nom de l’empresa*

  Adreça on està ubicada l’obra*

  Tipus d’obra*

  Nombre de treballadors*

  Existència de treballadors estrangers*
  SiNo

  Data en que s’observa l’execució de l’obra*

  Data prevista de la durada de l’obra*

  Breu descripció dels fets:

  Persona de contacte que posa la denúncia*

  El teu Email*

  El teu Telèfon*

  *Camps Obligatoris

  He llegit i accepto la Política de Privacitat (obligatori)

  Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Conforme al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, el sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.