Serveis per Licitacions. Informació i suport

Contractació pública. Informació i suport en licitacions

Mitjançant el conveni de col·laboració amb Divisió SIGO, S.L. assessoria del Gremi i dels agremiats en matèria de contractació pública, subministrem periòdicament informació especialitzada en matèria de contractació pública i donem resposta a les consultes dels agremiats.

A més a més, s’ofereixen dos serveis que destaquem i que es detallen a continuació:

1.SERVEI D’ACREDITACIONS EMPRESARIALS 

 • Estudi, anàlisi, confecció i tramitació d’expedients de classificació empresarial.
 • Estudi, anàlisi i tramitació de declaracions de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional.
 • Estudi, anàlisi, confecció i tramitació de registres: RELI, ROLECE, RASIC, REA, RIT…

Els honoraris són variables depenent de la complexitat de l’expedient.

Contactar amb el servei d'acreditacions

2. SERVEI INFORMATIU DE LICITACIONS (Licitacions, adjudicacions, contractes menors, negociats… tots els contractes que publiquen i liciten les administracions i empreses públiques)

A Divisió SIGO, SL examinen diàriament tots els butlletins oficials (locals, provincials, autonòmics, BOE, Diari de la Unió Europea, …) i les diferents Plataformes de Contractació, Portals de Contractació, Perfils de contractant, i altres mitjans de publicació.

D’aquesta manera, segons s’ofereixen a les empreses agremiades la possibilitat de seleccionar i enviar-vos diàriament, via correu electrònic amb un disseny compatible amb la visualització en telèfon mòbil, els Concursos Públics-Licitacions que s’ajusten al perfil de la vostra empresa, filtrats per activitat i lloc d’execució, dins i fora de l’Estat. Igualment, i si esteu interessats, Divisió SIGO proporciona un servei gratuït i sense compromís d’un mes de prova abans de contractar el servei.

– Preu servei àmbit geogràfic Catalunya: quota anual de 250 euros més IVA.
– Preu servei àmbit geogràfic estatal: quota anual de 350 euros més IVA.
– Preu serveis àmbit geogràfic altres països: a convenir.

Contactar amb el servei de Licitacions

3.SERVEI DE PREPARACIÓ DE PLIQUES 

Aquest nou servei per agremiats ofereix la possibilitat de rebre suport i assessorament en la preparació de la documentació administrativa per tal que l’empresa pugui presentar la seva oferta davant de l’entitat adjudicadora (no preparem els plecs tècnics).

Els honoraris són variables depenent de la complexitat del concurs.

El servei inclou el següent:

-Lectura i anàlisi dels plecs de clàusules administratives i tècniques per determinar els aspectes més rellevants del contracte (import de licitació, durada del contracte, solvència econòmica/financera i tècnica/professional, termini, documentació a presentar, existència d’annexos, forma de presentació…).
-Suport en tot el procés de preparació de les pliques.
-Preparació del contingut del sobre de Documentació Administrativa: documentació jurídica, documentació de solvència econòmica/financera i tècnica/professional, redacció de declaracions responsables i annexos…
-Assessorament necessari per tal d’obtenir la documentació de tercers.
-Assessorament per a la confecció d’aquelles parts de la documentació a proporcionar pel client.
-Lectura integrada del conjunt de l’oferta abans de la seva presentació.

Contactar amb el servei de Licitacions

ANIVERSARI:

El proper dia 26-02-2024, DIVISIÓ SIGO, S..L. commemora els seus 25 anys d’existència continuada al servei dels seus clients.

Volem agrair profundament a tots el nostres clients i col·laboradors la seva fidelitat i el acompanyament durant tota aquesta llarga i profitosa etapa de treball en comú.

Moltes gràcies amics.

Tinc una consulta

  Nom

  Email

  Telèfon (opcional)

  Missatge

  He llegit i accepto la Política de Privacitat (obligatori)

  Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Conforme al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, el sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.