Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Gremi


1. Assessorament, informació i serveis
2.Visites gratuïtes a obres

1. Assessorament, informació i serveis. Conveni amb Previntegral Group

De forma conjunta amb Previntegral Group, amb qui el Gremi manté un conveni de col.laboració:

Mantenim informades a les empreses del Gremi de les novetats, obligacions i recomanacions en matèria de prevenció mitjançant circulars, comissions, atenció a les empreses, cartelleria, documentació i jornades

Les empreses del Gremi sempre podeu dirigir les vostres consultes al Gremi i/o a Previntegral Group, sense cap cost:


A més a més, des de Previntegral s’ofereixen diferents serveis a empreses:

1. Elaboració d’estudis bàsics de seguretat i salut.


2. Elaboració de plans de seguretat i salut.


3. Externalització de la figura de recurs preventiu.


4. Externalització de la figura de coordinador de seguretat.


5. Gestió documental (comunicacions d’obertura dels centres de treball, etc.).


6. Tasques de supervisió i control a peu d’obra.


7. Elaboració d’informes de seguretat a l’obra.


8. Realització d’assistències tècniques.


9. En fires, seguiment d’execució de les tasques de muntatge i desmuntatge d’estands.


10. Assessorament general a empreses del Gremi.


11. Elaboració de plans de treball aplicables als treballs amb risc a exposició a l’amiant.


12. Altres serveis consensuats per PREVINTEGRAL GROUP i GREMI, que les empreses agremiades puguin valorar i contractar i suposi benefici per ambdues parts.


Per a més informació o demanar un servei contacteu amb el Gremi al 932659430 o al mail info@gremi-obres.org


2. Visites gratuïtes a obres

Un dels serveis que el Gremi ofereix a les empreses del sector són les visites de prevenció a les obres, les quals organitzem i gestionem dins del marc de col·laboració amb l’Organisme Paritari per a la Prevenció en Construcció (OPPC).

Visites totalment gratuïtes per a qualsevol empresa de la construcció.

Objectiu d’assessorar a la coordinació de seguretat de l’obra per evitar qualsevol incidència o accident a les obres, i per altra banda, evitar possibles sancions davant una possible inspecció de treball.

En cada cas, es planifica amb l’empresa el calendari de visites a realitzar a l’obra, podent-se, al llarg del període pactat, renunciar a rebre més visites.  Amb aquest plantejament es pretén assolir un seguiment i col·laboració en el temps per a una millor implementació de la prevenció i seguretat en el si de les empreses participants.

El Gremi, com entitat delegada, s’encarrega d’organitzar les visites de prevenció, juntament amb els representants dels sindicats majoritaris del sector.

Al 2021 vam realitzar un total de 1.335 visites.


Per a més informació o per demanar una visita, contacteu amb el Gremi al 932659430 o al mail info@gremi-obres.org

 

Consulta

  Nom

  Empresa

  Email

  Telèfon

  Missatge

  He llegit i accepto la Política de Privacitat (obligatori)

  Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Conforme al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, el sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.