Gestoria Comptable

gestoria comptable

Deixa la teva Comptabilitat en bones mans

Realitzem i posem al dia la teva comptabilitat, amb un servei personalitzat que et permet externalitzar tots els processos comptables per poder-te dedicar al 100% a la teva activitat. Et portem una comptabilitat ordenada, clara, àgil i transparent perquè puguis saber en tot moment la realitat econòmica i financera de la teva empresa per poder prendre les millors decisions.

Què podem fer per tu?

 • Confecció de la comptabilitat de l’empresa agremiada
 • Actualització de comptabilitats endarrerides
 • Gestió diària dels assentaments comptables, obertura i tancament de l’exercici
 • Tancament trimestral, amb l’elaboració de l’informe per la presa de decisions
 • Amortitzacions i provisions anuals
 • Informe trimestral de l’estat de comptes de clients i proveïdors
 • Elaboració dels balanços de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Sumes i Saldos.
 • Planificació financera
 • Preparació i legalització de llibres comptables i comptes comptables.
 • Preparació i tramitació del dipòsit de Comptes Anuals.
 • Alta, baixa i variació de l’Impost d’Activitats Econòmiques
 • Confecció i presentació d’impostos (IVA, IRPF, models informatius anuals, Impost de Societats…)

Tinc una consulta

  Nom

  Email

  Telèfon (opcional)

  Missatge

  He llegit i accepto la Política de Privacitat (obligatori)

  Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Conforme al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, el sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.