Assessoria Laboral i Gestoria. Documentació laboral disponible per empreses agremiades

Recolzem la teva activitat també en qüestions laborals

Volem que puguis dedicar el teu temps i esforços a la teva activitat empresarial principal, amb la tranquil·litat de saber que les teves gestions laborals estan eficaçment cobertes i ateses per un equip de professionals que treballa per tu. Delega’ns les teves tasques laborals i et gestionem totes les necessitats que tinguis en l’àmbit de les relacions laborals, amb una perfecta aplicació de les obligacions legals vigents, amb un servei de gestoria laboral de confiança, propera i especialitzada en el sector de la construcció.

Resolem les teves consultes i realitzem la gestió laboral de la teva empresa:

 • Servei integral d’Assessorament Laboral
 • Especialistes en Microempreses i Pimes
 • Experts en el Conveni Col.lectiu de la Construcció
 • Tracte personal i proper
 • Comunicació senzilla, fluïda i transparent
 • Què podem fer per tu?
 • Càlcul de nòmines i liquidacions
 • Assessorament laboral de l’empresa
 • Assessorament sobre retribucions i costos salarials
 • Assessorament i tramitació de pensions
 • Altes, valoracions i baixes de la Seguretat Social
 • Confecció i registre de contractes
 • Liquidacions de treballadors
 • Càlcul de TC’s
 • Realització i presentació de models 111,115, 190 i 180
 • Certificats d’estar al corrent de pagament davant d’Hisenda i Seguretat Social
 • Registre d’Empreses Acreditades, REA
 • Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant, RERA
 • Recerca i enviament de disposicions normatives
 • Mediació amb les Mútues d’accidents de treball

Serveis Jurídics:

 • Assistència davant el CMAC en acte de conciliació i davant la inspecció de Treball i Seguretat Social i INEM, denegació de permisos de treball a estrangers, denegació d’incapacitats permanents
 • Representació i assessorament davant tots els estaments judicials de l’àmbit laboral (Jutjats Social, Tribunal Superior de Justícia…)
 • Tramitació d’EROs
 • Redacció d’informes laborals
assessoria laboral i gestoria

Tinc una consulta

  Nom

  Empresa

  Email

  Telèfon

  Missatge

  He llegit i accepto la Política de Privacitat (obligatori)

  Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Conforme al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, el sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.