Grups de debat i comissions de treball del sector

Les comissions de treball són grups de debat i anàlisi sobre aspectes del sector que afecten la gestió diària de les empreses. Les comissions estan formades per empresaris que voluntàriament es reuneixen per tractar els assumptes que consideren rellevants segons la temàtica de la comissió. Els treballs de les comissions esdevenen, segons el cas, en guies tècniques per a professionals del ram, notes de premsa, jornades informatives, així com propostes per presentar a l’administració, entre d’altres.

Comissió de Rehabilitació

Dins l’entorn de la comissió es decideixen els temes i aspectes a tractar dins les comissions RiMe, així com altres qüestions relacionades amb la rehabilitació, tals com els diferents tipus d’ajust i subvencions per desenvolupar l’activitat rehabilitadora.

Grup de Treball Implementació BIM

Està configurat per representants de diverses empreses constructores que, coordinats des del Gremi, estudien les accions, avanços i necessitats més significatives en aquest nou entorn de treball. Les conclusions són reportades als nivells de treball superiors, a on coexisteixen una representació dels agents més rellevants del sector i compartides amb la resta d’agents implicats a les comissions de treball de l’ITeC de “Construïm el Futur”.

Grup Impulsar la Rehabilitació

El Grup Impulsar la Rehabilitació agrupa representants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), del Col·legi d’Arquitectes Tècnics (CATEB), del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida (CAFBLl) i de la RiMe. L’objectiu principal del Grup Impulsar la Rehabilitació és fomentar posicionaments comuns en polítiques que impulsin la rehabilitació, el manteniment, l’estalvi energètic i la sostenibilitat.

Comissió de Rehabilitació i Manteniment dels Habitatges: La RiMe

La Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de Catalunya (RiMe) és una iniciativa conjunta del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) destinada a promoure la qualitat en aquesta especialitat de la Construcció. La RiMe va iniciar la seves activitats al 2005 i té adherides més de 300 empreses afiliades al Gremi de Constructors i d’Obres de Barcelona i Comarques i/o a la CCOC.

A un clic:

Vull rebre informació per ser membre d’una comissió

  Nom

  Email

  Telèfon (opcional)

  Missatge

  He llegit i accepto la Política de Privacitat (obligatori)

  Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Conforme al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, el sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.