Qualitat, Medi Ambient i RSC

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Et donem recolzament en Sistemes de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i Responsabilitat Social Corporativa

Aportem els instruments de gestió necessaris perquè les empreses siguin sostenibles i eficients.

Et donem recolzament perquè puguis implantar els Sistemes de Gestió de Qualitat ISO 9001 i ISO 14001, així com implantar Plans de Responsabilitat Social Corporativa a la teva empresa.

 • Fem implantació de Sistemes de Gestió Ètica i Responsabilitat Social de les empreses.
 • Elaboració de Memòries de Gestió Responsable: Memòries de Sostenibilitat, Informes i Auditories Socials.
 • Elaboració d’Indicadores d’Impacte Social.
 • Plans estratègics de RSE basats en la Gestió per Valors.
 • Elaboració de codis i polítiques ètiques i de Responsabilitat Social.
 • Elaboració dels instruments necessaris per la gestió i avaluació de les pràctiques ètiques i responsables de les cadenes de subministra.

PLANS D’IGUALTAT

Elaborem Plans d’Igualtat amb el conjunt de mesures tendents a aconseguir en la empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes ia eliminar la discriminació per raó de sexes.

El Pla d’Igualtat és obligatori en entitats de més de 100 treballadors, quan ho contempli el conveni col.lectiu o quan ho determini una autoritat laboral. Així mateix, el Pla d’Igualtat compta amb les següents fases:

-Diagnosticar. Recollida i anàlisi d’informació./ Dissenyar un pla d’acció per assolir els objectius plantejats en l’àrea de igualtat./ Implantar. Executar les accions previstes./ Avaluar. Analitzar els resultats i grau de consecució d’objectius./ Comunicar i formar./ Seguiment i control de les accions realitzades.

En funció del DIAGNÒSTIC INICIAL es podran realitzar els pressupostos d’acord a les necessitats i s’establiran les sessions de treball oportunes.

Si estàs interessat omple el formulari de la dreta amb les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per ampliar aquesta informació.

PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL

L’objectiu d’un Pla de Responsabilitat Social és integrar en l’estratègia i gestió interna, els valors que configuren actualment una empresa d’èxit.

La Responsabilitat Social Corporativa contribueix a formar part d’un teixit empresarial compromès amb la millora econòmica, social i mediambiental.

Actualment les empreses ja es comencen a valorar, tant pels seus tangibles, com pels seus intangibles. Valors com la confiança, transparència , igualtat , respecte, sostenibilitat, són els que davant de l’accés tant a  la contractació publica com privada, són factors claus per a posicionar-se amb éxit en el mercat.

A traves de l’elaboració d’un Pla de Responsabilitat Social integrat amb la gestió, podem arribar a demostrar aquests Valors actualment tant sol·licitats.

 T’ajudem d’una forma eficient, clara i entenedora a elaborar el teu  Pla de Responsabilitat Social en base a:

 • Diagnosi Inicial
 • Planificació d’objectius i accions
 • Comunicació interna de la gestió en Responsabilitat Social
 • Obtenció de les eines bàsiques i actualment necessàries per a fer front a la demanda de la  Responsabilitat Social.

Avantatges de ser una empresa Socialment Responsable:

 • Genera confiança en el mercat
 • Evidència de Bones Pràctiques
 • Evidència de Lideratge responsable i de bon govern
 • Millora de la reputació, i de la relació amb els grups d’interès
 • Genera noves oportunitats comercials i avantatges competitives
 • Afavoreix la fidelització del client i de l’atracció de talent
 • Millora el clima laboral
 • Saber fer front a les noves exigències davant la contractació pública
 • Contribueix al desenvolupament sostenible.
 • Minimitza riscos i maximitza oportunitats
 • Garantía de Qualitat i Prestigi.

Tinc una consulta

  Nom

  Empresa

  Email

  Telèfon

  Missatge

  He llegit i accepto la Política de Privacitat (obligatori)

  Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Conforme al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, el sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.
  Barcelona + Sostenible