BUSCADOR

Qualitat, Medi Ambient i RSC

Et donem recolzament en Sistemes de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i Responsabilitat Social Corporativa

Aportem els instruments de gestió necessaris perquè les empreses siguin sostenibles i eficients.

Et donem recolzament perquè puguis implantar els Sistemes de Gestió de Qualitat ISO 9001 i ISO 14001, així com implantar Plans de Responsabilitat Social Corporativa a la teva empresa.

  • Fem implantació de Sistemes de Gestió Ètica i Responsabilitat Social de les empreses.
  • Elaboració de Memòries de Gestió Responsable: Memòries de Sostenibilitat, Informes i Auditories Socials.
  • Elaboració d’Indicadores d’Impacte Social.
  • Plans estratègics de RSE basats en la Gestió per Valors.
  • Elaboració de codis i polítiques ètiques i de Responsabilitat Social.
  • Elaboració dels instruments necessaris per la gestió i avaluació de les pràctiques ètiques i responsables de les cadenes de subministra.

PLANS D’IGUALTAT

Elaborem Plans d’Igualtat amb el conjunt de mesures tendents a aconseguir en la empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes ia eliminar la discriminació per raó de sexes.

El Pla d’Igualtat és obligatori en entitats de més de 100 treballadors, quan ho contempli el conveni col.lectiu o quan ho determini una autoritat laboral.

Així mateix, el Pla d’Igualtat compta amb les següents fases:

-Diagnosticar. Recollida i anàlisi d’informació.

-Dissenyar un pla d’acció per assolir els objectius plantejats en l’àrea de igualtat.

-Implantar. Executar les accions previstes.

-Avaluar. Analitzar els resultats i grau de consecució d’objectius.

-Comunicar i formar.

-Seguiment i control de les accions realitzades.

En funció del DIAGNÒSTIC INICIAL es podran realitzar els pressupostos d’acord a les necessitats i s’establiran les sessions de treball oportunes.

Si estàs interessat omple el formulari de la dreta amb les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per ampliar aquesta informació.

Tinc una consulta

Nom

Email

Telèfon (opcional)

Missatge

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. La resta de dades es sol·liciten per oferir un millor servei i comunicació. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 663, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. Així mateix, autoritza que se li enviï informació i ofertes comercials per correu electrònic o algun altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça anteriorment indicada amb la referència Protecció de Dades.

Col.laborem amb: