Nota de premsa. La rehabilitació energètica d’habitatges requerirà de grans campanyes de conscienciació entre la ciutadania

Nota de premsa. La rehabilitació energètica d’habitatges requerirà de grans campanyes de conscienciació entre la ciutadania

NOTA DE PREMSA DEL GREMI ENVIADA A MITJANS DE COMUNICACIÓ EL 7 DE SETEMBRE DE 2022


A criteri de les empreses del sector, encara la major part de la ciutadania és molt lluny de percebre la transformació energètica del seu habitatge com una idea desitjable i assumible


ENLLAÇ PDF NOTA DE PREMSA EN CATALÀ – ENLLAÇ PDF NOTA DE PREMSA EN CASTELLÀ


Des del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques creiem imprescindible i urgent que les diferents administracions impulsin grans campanyes de comunicació entre la ciutadania per informar i conscienciar de com i per què rehabilitar energèticament els edificis i habitatges i per aprofitar l’oportunitat dels fons europeus Next Generation.

La demanda per part de la patronal, que aglutina a més de 1400 empreses de la construcció, és formulada en el context de la crisi energètica i en el declivi de les reserves energètiques globals. D’altra banda, per l’oportunitat històrica que representen els Fons Europeus Next Generation, i la seva especial atenció en la rehabilitació energètica dels edificis, constatem que es requereix de grans campanyes de comunicació, divulgació i formació per tal de què la ciutadania entengui perquè és necessària la reducció de la demanda energètica dels edificis aïllant l’evolvent dels edificis, modificant les instal•lacions i promovent la generació d’energies renovables. Aquestes campanyes haurien d’informar de com accedir als diferents ajuts.

Des del Gremi considerem que en l’àmbit de la comunicació les diferents administracions no estan sent prou diligents i que això posa en risc la viabilitat i execució dels fons europeus, que han de servir, a més a més per mantenir l’economia al territori europeu així com per adaptar el model d’habitatge a la crisi energètica que patim i que previsiblement patirem de forma agreujada en les pròximes dècades

A criteri de les empreses, encara la major part de la ciutadania és molt lluny de percebre la transformació energètica com una idea desitjable i assumible i això entenem que és fonamentalment degut a la manca de campanyes de conscienciació. Cal fer un gran esforç de comunicació per tal de canviar la idea de què la rehabilitació energètica dels edificis és només cosa de persones amb gran poder adquisitiu i/o amb gran sensibilitat envers el medi ambient. D’aquesta manera, veiem molt difícil que es compleixi l’objectiu del govern central, que en els últims dies ha defensat que al 2030 es rehabilitaran 300.000 habitatges anuals a Espanya, mentre que actualment només es rehabiliten 30.000.

En paraules del president del Gremi de Constructors, Josep Antoni Martínez Zaplana, “tenint en compte l’escassetat global de recursos cal recordar com els edificis avui dia són grans depredadors d’energia. Es calcula que a Espanya els edificis consumeixen al voltant d’un 30% de l’energia total. És per això que cal aprofitar aquesta oportunitat que són els Fons Next Generation, i per això també és necessari augmentar la demanda no només mitjançant subvencions sinó també divulgant la cultura de la sostenibilitat als habitatges. Rehabilitar l’habitatge no només ha de ser vist com una manera de contribuir amb el planeta sinó també d’estalviar econòmicament, viure en un espai més saludable i amb millor qualitat de vida, protegir-se de les inclemències climàtiques i revaloritzar el preu de l’immoble”.

Aprofitem igualment per recordar com actualment ja hi ha convocatòries obertes per sol·licitar subvencions per la rehabilitació d’habitatges amb fons europeus, gestionades per les diferents administracions. En termes generals, s’ha establert un sistema de compensacions en funció del valor assolit d’estalvi energètic. Així, el percentatge màxim de la subvenció oscil•la entre el 40 i el 80% i abastant la rehabilitació integral sempre i quan s’obtinguin reduccions en la demanda energètica dels edificis. A més a més, també hi ha mesures fiscals que afavoreixen als propietaris que rehabilitin els seus habitatges sempre i quan assoleixen reduccions en la demanda energètica. Per a més informació podeu consultar la Guia dels ajuts a la rehabilitació Next Generation a Catalunya, a la web del Gremi, o consultar a les oficines d’habitatge de la vostra localitat, o bé consultant a empreses especialitzades en rehabilitació, a técnics de la vostra confiança o a administradors de finques.

Barcelona, a 7 de setembre de 2022


Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques:

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques és una entitat sense ànim de lucre que representa 1.400 pimes del sector constructor català. El principal objectiu de l’entitat és la defensa dels interessos de les empreses agremiades així com el recolzament a les mateixes mitjançant serveis i recursos. El Gremi exerceix de representant de les empreses constructores catalanes davant les administracions, institucions socials, entitats vinculades al món de la construcció i mitjans de comunicació. Actualment el seu president és el Sr. Josep Antoni Martínez Zaplana.

Per a més informació: https://gremi-obres.org

Departament de Comunicació
932 659 430 – 646 752 251 – comunicacio@gremi-obres.org

No hi han comentaris

Publica un comentari