Resum de la Jornada RiMe del 06/10/2022

Resum de la Jornada RiMe del 06/10/2022

Temàtica de la sessió: Afrontar amb èxit els projectes nextgen de rehabilitació. L’objectiu comú de tècnics i constructores / Programa Construyendo Empleo

Al matí del dijous 6 d’octubre va celebrar-se una jornada/esmorzar de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment dels Edificis (RiMe) on van tractar-se els punts comuns entre tècnics i constructores en relació a la planificació, la tramitació i l’execució dels ajuts Next Generation a la rehabilitació energètica d’habitatges i edificis. Durant la jornada també es va fer un recordatori del projecte Construyendo Empleo, de la Fundació Laboral de la Construcció.

La sessió, celebrada a l’auditori de la seu del Gremi de 9 a 11 h del matí, va iniciar-se amb la benvinguda de Josep Antoni Martínez Zaplana, president del Gremi, qui va presentar la jornada i va agrair als assistents la seva presència i participació.


Part 1: Programa Construyendo Empleo: Connectant professionals i empreses

Un cop presentada la sessió, Ramon Barnada, responsable d’Atenció a Empreses i Projectes del Gremi de Constructors, va explicar als assistents el projecte Construyendo Empleo, de la Fundació Laboral de la Construcció, recomanant la participació al mateix. Aquest servei consisteix a oferir orientació professional al sector de la construcció per formar professionals a través d’un itinerari formatiu personal i facilitar ocupació especialitzada i qualificada en aquest sector. Per tant, per les empreses és una gran oportunitat per millorar plantilles i cobrir necessitats manifestades en diverses ocasions.

Web de Construyendo Empleo de la FLC

Part 2: Afrontar amb èxit els projectes NextGen de rehabilitació. L’objectiu comú de tècnics i constructores

A una segona part de la reunió van tractar-se els punts en comú que arquitectes i empreses constructores tenen a l’hora d’encarar projectes de rehabilitació Next Generation. L’objectiu va ser el de fomentar sinergies i coneixement entre arquitectes i constructors per així poder millorar i facilitar la preparació i execució d’obres que compleixin els requisits i els procediments establerts a les diferents convocatòries d’ajuts a la rehabilitació (Barcelona, Àrea Metropolitana i Catalunya).

A la jornada es va comptar amb ponències de les següents personalitats:

Ariadna Campins Martin
Consultora en rehabilitació del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona

Marta Martinez Tomas
Coordinadora de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Pilar Sierra i Francesc Piqué
Arquitectes tècnics del Grup de Rehabilitadors del Col•legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona

Jordi Morros i Celia Galera (CEO d’Habitat Futura)
Arquitectes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

 

Procediments, experiències, poca demanda i OTR

Tant per part dels tècnics com de les empreses de la construcció assistents, es van posar sobre la taula diferents experiències d’obres subvencionades amb ajuts Next Generation. En general, el sistema de tramitació i adjudicació de subvencions va ser avaluat positivament. En paraules de Jordi Morros, arquitecte del COAC, “les comunitats de propietaris normalment contacten amb el tècnic per demanar actuacions de rehabilitacions que no inclouen aspectes d’eficiència energètica. Nosaltres, els arquitectes, llavors els hi oferim incorporar al projecte elements subvencionables pels Next Generation. A partir d’aquí, si la comunitat de propietaris accepta i si es presenta la documentació amb rigor a les condicions establertes, el procés de tramitació és senzill”.

Tanmateix, i tal com va indicar Ariadna Campins, consultora en rehabilitació del CATEB, el sector es troba amb una manca de conscienciació entre la ciutadania en relació a la conveniència i als avantatges de la rehabilitació energètica en els edificis i les llars. Això produeix que fins ara n’hi hagi hagut una demanda baixa de subvencions. Segons Campins, “no passa així a tot arreu, per exemple al País Basc la ciutadania està molt més implicada en aquestes qüestions. Com a sector hem d’anar junts per propiciar aquest canvi de paradigma també a Catalunya”.

En aquest sentit, Pilar Sierra i Francesc Piqué, arquitectes tècnics del Grup de Rehabilitadors del CATEB, van incidir en la importància de les comunitats de propietaris, sovint massa poc preparades i informades com per assumir projectes de rehabilitació. Així mateix, Piqué va subratllar el paper fonamental dels administradors de finques a l’hora de promoure entre les comunitats les diferents actuacions a l’edifici. Igualment, Sierra va demanar una major flexibilitat a les administracions a l’hora d’acceptar els projectes subvencionables, ja que per la complexitat dels requisits i dels projectes és complicat assumir el grau de concreció que es demana.

Posteriorment, Campins i Marta Martinez Tomas, coordinadora de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació (OTR) del COAC, van explicar els procediment de tramitació dels ajuts a les empreses assistents, així com algunes experiències ja tingudes i aspectes a tenir en compte.

També es van presentar les OTR impulsades i coordinades per tots dos col.legis, així com també pel Consell de Col•legis d’Administradors de Finques de Catalunya. Mitjançant les OTR, ja en funcionament, els col·legis professionals ofereixen informació a ciutadania i empreses sobre les subvencions Next Generation, assessorament en la seva gestió i una xarxa de professionals per dur a terme els processos de rehabilitació. Cada oficina compta amb un espai web propi i un equip al darrere que treballa coordinadament amb l’administració pública per gestionar les subvencions.

Enllaços de les OTR:

Oficina Tècnica de Rehabilitació del COAC
Oficina Tècnica del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
Oficina Tècnica del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya


La sessió va finalitzar amb un torn de debat i un esmorzar a peu dret, com és tradició en aquestes sessions de la Comissió RiMe.

 

No hi han comentaris

Publica un comentari