Obertura del període electoral per a la presidència del Gremi. 28/06/2022 a 28/07/2022

Obertura del període electoral per a la presidència del Gremi. 28/06/2022 a 28/07/2022


Fins el proper 19/07/2022 es poden presentar les candidatures. El dia de les eleccions serà el proper 28 de juliol de 2022, de 9h fins a les 17h, mitjançant vot secret. Si només existís una sola candidatura, el/la President/a de la Mesa Electoral la proclamarà sense necessitat de fer votacions


Podeu consultar la normativa del procés electoral del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques en aquest enllaç


A l’Assemblea General del passat dimarts 28 de juny de 2022 es va aprovar l’obertura del període electoral per a la presidència del Gremi de Constructors. El calendari del període electoral és el següent:

OBERTURA PERIODE ELECTORAL: 28/06/2022

Publicació a al web (data màxima) 30/06/2022

PRESENTACIO DE CANDIDATURES: de 29/06/2022 a 18/07/2022

PROCLAMACIO DE CANDIDATURES: 19/07/2022

PERIODE DE RECLAMACIONS: de 19/07/2022 a 21/07/2022

ELECCIONS: 28/07/2022

PROCLAMACIO CANDIDATURA GUANYADORA: 28/07/2022

Qui pot ser Candidat a la presidència?

Qualsevol membre agremiat al Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i comarques, que compleixi:

1. Antiguitat mínima, com empresa agremiada, de 4 anys.

2. Ésser al corrent de pagament de les quotes gremials.

3. Acreditar, mitjançant poder, la representació de l’empresa agremiada.

4. Presentar una candidatura amb un mínim de 18 membres.

5. Recolzament d’un mínim del 5% de les empreses agremiades.

Qui pot integrar-se / formar part d’una candidatura?

Qualsevol membre agremiat al Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i comarques, que compleixi:

1. Antiguitat mínima, com empresa agremiada, de 4 anys.

2. Ésser al corrent de pagament de les quotes gremials.

3. Acreditar, mitjançant poder, la representació de l’empresa agremiada.

Qui podrà votar? Qui pot ser elector?

Cada empresa agremiada o entitat (gremi comarcal o associació) disposarà d’UN vot que podrà exercí de forma presencial.

1. Totes les empreses agremiades al Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques que estiguin al corrent de les quotes gremials i amb una antiguitat mínima d’un any (empreses donades d’alta abans de 28/06/2021).

2. Gremis comarcals i altres socis col·lectius que estiguin al corrent de pagament de les quotes gremials.

JUNTA ELECTORAL – controla el procés electoral.

1. Vetllar per la transparència del procés electoral

2. Resoldre quantes consultes, incidències, reclamacions i impugnacions es produeixin en aquest procés

3. Resoldre les actuacions pròpies del procediment electoral i interpretar aquest reglament

4. Proclamar els candidats a les eleccions a president

Per la Junta Electoral, van quedar nomenats el membre de la junta directiva sortint amb més edat, el de menys edat i la gerència; es a dir, el Sr. Ramon Mestre, el Sr. Josep Altes i la Sra. Mercè Polo.

MESA ELECTORAL- controla el desenvolupament de les votacions.

Per la Mesa Electoral, van quedar nomenats el president sortint, el membre de la junta directiva sortint amb més edat, el de menys edat i el secretari de la junta directiva sortint, es a dir, els senyors Josep Gassiot, Ramon Mestre, Josep Altes i Juan Miguel Oliver.


Per qualsevol dubte o indicació dirigida a la Junta Electoral sobre el procés d’eleccions, us podeu dirigir al correu info@gremi-obres.org


No hi han comentaris

Publica un comentari