Novetats del 7é Conveni General del Sector de la Construcció: entrada en vigor del Pla de Pensions

Novetats del 7é Conveni General del Sector de la Construcció: entrada en vigor del Pla de Pensions

Ahir, dimarts 21 de novembre, es va celebrar a la seu del Gremi la jornada Novetats del 7é Conveni General del Sector de la Construcció: entrada en vigor del Pla de Pensions. Aquesta jornada es va organitzar juntament amb la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya per tal d’explicar a tots aquells interessats les novetats quant al pla de pensions que beneficiarà a més d’1,3 milions de treballadors/es del sector i que es va fer públic al Butlletí Oficial de l’Estat, el passat 23 de setembre, amb la resolució de la Direcció General de Treball per la qual es registra i publica el VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, vigent fins al desembre del 2026.

Recordem que la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu de Treball de la Construcció i Obres Públiques de la Província de Barcelona, en data 31 d’octubre de 2023, va aprovar les taules pels anys 2022 i 2023 per determinar el 1% addicional del pla de pensions que estableix l’article 56 del VI Conveni General del Sector de la Construcció i que encara estan pendents de publicació al Butlletí Oficial de l’Estat.

En aquesta línia, la jornada es va iniciar amb la benvinguda del president de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, Lluís Moreno, qui va agrair la presència als assistents i va explicar el propòsit de la jornada abans esmentat. Seguidament, el secretari de la Cambra Oficial de Contractistes, Ignasi Puig, va donar pas al director de projectes de la Confederación Nacional de la Construcción, Ignacio Ayala, qui va intervenir telemàticament. Ayala es va adreçar als assistents per explicar els punts que es recullen al Reglamento de Especificaciones del Plan de Pensiones, que es pot trobar al Llibre III, art. 240 del VII CCGSCU, posant especial interès en els articles del 26 al 30 que engloba la informació referent al règim econòmic i financer que són els aspectes que més preocupa a les empreses i va concloure la seva intervenció amb la projecció d’exemples d’alguns casos com el límit legal de les aportacions voluntàries dels partícips al PPSC, la reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social o la deducció de la quota íntegra de l’Impost sobre Societats que es poden consultar a la Guia que s’ha confeccionat des de la CNC sobre aquest tema.

–Enllaç de presentació de la intervenció d’Ignacio Ayala

–Guia del Pla de Pensions

A continuació, els convidats representants de VidaCaixa -entitat gestora del PPSC-, Joan Bonvehí, cap comercial Empreses i Institucions Zona Nord, i Javier García, responsable de la plataforma de VidaCaixa Aporta+, acompanyats de la Directora de l’Àrea Comercial a Empreses e Institucions, Assumpta Sentias , van explicar el funcionament de la plataforma que es posarà a disposició d’empreses i treballadors/es del sector per tal que puguin gestionar de forma autònoma el seu pla. Amb aquesta intenció, han posat a disposició, per la seva consulta, una guia per empreses i un altre guia per a persones treballadores on s’expliquen pas a pas els tràmits que hauran de fer per donar-se d’alta.

–Guia per a persones treballadores de VidaCaixa Aporta+

–Guia per a empreses de VidaCaixa Aporta+

Un cop finalitzades les intervencions, es va obrir un espai per atendre els dubtes i respondre les preguntes dels assistents, tot seguit de les conclusions i acomiadament per part del president del Gremi de Constructors, Josep Antoni Martínez, qui va recalcar el paper precursor i exemplar del sector de la construcció en l’aplicació d’aquest pla de pensions que busca beneficiar tant a les empreses com els treballadors de manera que el sector segueixi creixent i millorant.

–Enllaç amb la gravació de la jornada

No hi han comentaris

Sorry, the comment form is closed at this time.