BUSCADOR

construcció Tag

En treballs de reparació d'una barana metàl·lica, substitució de finestres de fusta per noves d'alumini o pintura de pis i petita reparació en terra (substitució de peces de gres), per facturar a un particular, quin tipus d´I.V.A. hem d'aplicar? Depèn de si el material que queda incorporat a l'obra és com a molt del 40% de la base imposable de l'operació, cas pel qual s'aplicaria un 10% d'IVA, o si és superior, que s'aplicaria un 21%. Us recordem que l'aplicació del 10% d'IVA en obres de renovació i reparació d'habitatges està regulada per l'article 91 Llei 37/1992, de 28 de decembre, de l'Impost de Valor Afegit. Els requisits del 10% d'IVA segons aquesta normativa...

Cada cop sembla més imprescindible conèixer i dominar la metodologia de treball BIM per als professionals de la construcció. Ha arribat un punt en què no només els arquitectes, arquitectes tècnics i promotors han de saber gestionar les obres amb aquesta metodologia de treball, cal que tots els agents implicats en el procés constructiu també l’apliquin en les seves tasques. Però, per què? “Als constructors ens interessa saber i controlar el cost de l’obra, durant tot el procés executiu del projecte”, assegura Roger Buxadé, propietari de l’empresa agremiada Coserge. La metodologia de treball BIM contempla 5 dimensions: 3D (Representació geomètrica), 4D...

Ni més ni menys que dues dècades! L’empresa agremiada Món Vertical està de celebració, ja que aquest 2016 commemora vint anys de vida, vint anys que li han servit per situar-se com una de les empreses amb més experiència al mercat de la Rehabilitació d’Edificis a la província de Barcelona. Des del Gremi insistim en què el pes fonamental d’una empresa rau en el seu capital humà, lema que comparteix Món Vertical: “Considerant sempre que les empreses les fan les persones que hi treballen i que són aquestes, amb la seva implicació i compromís, les que fidelitzen els clients i duen...

Com la tecnologia dels agents inhibidors de corrosió d'aplicació superficial permet reparar estructures de formigó armat afectades per corrosió d'una manera més econòmica, durable i sostenible que els mètodes convencionals? La corrosió és la principal causa del deteriorament d´estructures i implica uns costos globals per a la societat difícilment imaginables. En general, en condicions normals d'exposició, la vida útil d'una estructura de formigó armat i per tant els seus costos de manteniment associats, estan condicionats pel grau d'afectació per corrosió. La corrosió es una patologia que, una vegada iniciada, va progressant al llarg del temps fins a provocar danys estructurals visibles...

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques ha obert una zona d’exposició al vestíbul de la seu de la Gran Via, 663. Es tracta d’una iniciativa que permet a les empreses agremiades donar a conèixer productes, projectes i mostres de materials, entre altres, que vulguin destacar i difondre. El vestíbul de l’edifici és un espai concorregut per empresaris i professionals vinculats de ple en el món de la construcció. D’aquesta manera, les exposicions esdevenen un reclam per a tot aquell que visiti la seu del Gremi. Inauguren aquesta zona d’exposició les empreses Parex Group, un referent mundial i principal...

El sector de la construcció genera grans quantitats de residus que van des de terres i runa, materials de neteja i manteniment en certs casos tòxics i perillosos. Una mala gestió dels residus pot ser una font de pol.lució de l’aigua, sòl i aire, com a conseqüència de la filtració de substàncies contaminants a través dels residus. Residu de la construcció i demolició (RDC): Aquells que s’originen en els processos d’execució material dels treballs de construcció, tant de nova planta com de rehabilitació o de reparació i de les operacions de desmuntatge, desmantellament o demolició d’edificis i instal.lacions que es troben inclosos...

L’amiant és un mineral format per fibres microscòpiques de gran durabilitat i baix cost que es va utilitzar molt en la construcció d’edificis entre els anys 60 i 80 del segle passat, a causa de les seves característiques aïllants, tèrmiques i modelables, a més de tenir un baix cost econòmic. Actualment –i des de l’any 2002– l’ús d’amiant al nostre país està prohibit. On es pot trobar material amb amiant? Si fem treballs d’enderroc, manteniment i/o rehabilitació a una construcció realitzada entre els anys 60 i 80 tenim moltes possibilitats de trobar material amb contingut d’amiant. També es pot haver afegit o tret...

Les característiques específiques del sector de la construcció, on concorren una gran quantitat d’agents, generen una important conflictivitat: alta sinistralitat laboral, qüestions administratives (llicències), gran nombre d’empreses subcontractades, necessitat d’assegurances (RC, Tot Risc, Decennal), contractes de compra de material, de serveis, de subministraments...

Des de fa uns anys –i cada cop amb més força– en el món de la construcció s’hi sent el nom de BIM (Building Information Modeling). Es tracta d’una metodologia de gestió de la informació del cicle de vida dels edificis que s’està convertint en el procés estrella i revolucionari de gestió de dades de les edificacions. Què té d’especial? L’ús d’un software dinàmic en tres dimensions i en temps real que permet disminuir pèrdues i recursos en el disseny i construcció, però també en la fase d’explotació, manteniment, remodelació i, fins i tot, enderrocament de l’edifici. Tant rellevant és el...

Des de Divisió S.I.G.O., SL reben moltes consultes d’empreses en referència a la redacció i obtenció dels certificats d’experiència o de “bona execució” de les principals obres acabades executades durant els darrers anys. D'aquesta manera, consideren convenient i força interessant que les empreses certifiquin les obres un cop estiguin acabades, ja que en aquell moment és molt més fàcil obtenir les corresponents signatures del Tècnic Director de les obres i del representant amb poders de l’entitat contractant (client). Aquests certificats serviran a les empreses per a: • Acreditar la solvència tècnica i professional en les licitacions públiques: la relació d’obres executades haurà d’estar...