BUSCADOR

L’amiant a la construcció: riscos i recomanacions

L’amiant a la construcció: riscos i recomanacions

L’amiant és un mineral format per fibres microscòpiques de gran durabilitat i baix cost que es va utilitzar molt en la construcció d’edificis entre els anys 60 i 80 del segle passat, a causa de les seves característiques aïllants, tèrmiques i modelables, a més de tenir un baix cost econòmic. Actualment –i des de l’any 2002– l’ús d’amiant al nostre país està prohibit.


On es pot trobar material amb amiant?
Si fem treballs d’enderroc, manteniment i/o rehabilitació a una construcció realitzada entre els anys 60 i 80 tenim moltes possibilitats de trobar material amb contingut d’amiant. També es pot haver afegit o tret en manteniments realitzats. Es pot trobar fibrociment amb amiant utilitzat com a material d’aïllament acústic i tèrmic en façanes, envans o teulades lleugeres i teixits aïllants. Per la seva resistència a la fricció s’ha emprat en paviments de vinil, massilles i segellaments, pintures impermeabilitzants, així com en productes de fibrociment com persianes, canonades, i alguns elements de jardineria i decoració.


Què fer?
Si detecto la presència de material amb contingut d’amiant, NO EL TOCARÉ i avisaré el meu Servei de Prevenció per rebre l’assessorament adequat. No fer bé la feina no només et posa en perill a tu, sinó també a les persones que han de viure o treballar allà. El que no vols per a tu no ho vulguis per als altres.


Qui pot manipular l’amiant?
Només podrà realitzar una actuació sobre el material una empresa especialitzada inscrita en el RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) i que disposi d’un Pla de Treball aprovat per l’Autoritat Laboral (Reial Decret 396/2006). Hem de tenir en compte, a l’hora de visitar l’obra, la identificació de la presència o no de material amb amiant, per tal de prendre les accions oportunes. No oblidem que també ha de quedar reflectit a l’estudi o estudi bàsic de seguretat i salut (Reial Decret 1627/1997).


Què han de saber els treballadors?
Els treballadors hauran d’estar informats i formats sobre el procediment a seguir en cas de què es trobin amb material amb amiant: NO TOCAR, a no ser que l’empresa estigui inscrita al RERA, tinguem un Pla de Treball aprovat i els treballadors disposin d’una formació teòrico-pràctica i d’un apte mèdic per a treballs amb amiant.


Quin és el seu risc?
Podríem dir que el veritable risc és el desconeixement de la seva existència i la possible afectació en treballs de manteniment, intervenció o rehabilitació, que poden suposar una exposició a les fibres. L’exposició a fibres d’amiant pot ocasionar les següents malalties: Asbestosis – Càncer de pulmó – Mesoteliomes


Què fer davant del dubte?
No dubtis en posar-te en contacte amb el teu Servei de Prevenció per rebre l’assessorament adequat.

Rosa Nevado Roca
Directora Departament Tècnic
INPREIN, S.L

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *