BUSCADOR

Optimització dels costos d’intervenció en la reparació d’estructures afectades per corrosió – Jornada 12 de maig

Optimització dels costos d’intervenció en la reparació d’estructures afectades per corrosió – Jornada 12 de maig

Com la tecnologia dels agents inhibidors de corrosió d’aplicació superficial permet reparar estructures de formigó armat afectades per corrosió d’una manera més econòmica, durable i sostenible que els mètodes convencionals?

La corrosió és la principal causa del deteriorament d´estructures i implica uns costos globals per a la societat difícilment imaginables. En general, en condicions normals d’exposició, la vida útil d’una estructura de formigó armat i per tant els seus costos de manteniment associats, estan condicionats pel grau d’afectació per corrosió. La corrosió es una patologia que, una vegada iniciada, va progressant al llarg del temps fins a provocar danys estructurals visibles que requereixen actuacions de reparació costes i causen aturades i interrupcions del servei.

El mètode convencional per a la reparació d´estructures afectades per corrosió consisteix en eliminar la secció de recobriment de formigó al voltant de l´armadura, sanejar l’òxid format, i reconstituir la secció eliminada per morters de reparació. Aquest mètode de reparació és lent, costós, de durabilitat limitada i poc sostenible, i a més implica gairebé sempre aturar el servei prestat per l’estructura que s’està reparant, sigui una infraestructura, indústria o qualsevol altre servei.

Els agents inhibidors de corrosió són productes líquids que s’apliquen directament sobre la superfície del formigó afectat, i tenen l´habilitat de migrar a través de la porositat fins arribar a l’armadura, on generen una zona d’alta resistivitat que atura de forma immediata les reaccions de corrosió. Aquesta tecnologia permet reparar les estructures de formigó armat afectades per corrosió d´una manera molt més ràpida que el mètode convencional, sense generar residus sòlids, amb un cost fins a un 50% menor i amb la mateixa efectivitat i inclús major durabilitat. Paral·lelament, en estructures de nova construcció, l’aplicació d´agents inhibidors de corrosió aporta un increment de la durabilitat i redueixen els costos globals de manteniment futurs.

La tecnologia dels inhibidors de corrosió sovint ha despertat certs recels i dubtes de la seva efectivitat. En línia d’aclarir aquests aspectes, BASF Construction Chemicals ha obtingut una certificació DIT+ concedida per l´Institut Eduardo Torroja pel seu agent inhibidor de corrosió MasterProtect 8000 CI (únic producte del mercat d´aquestes característiques amb aquest reconeixement), que confirma la idoneïtat d´aquest producte per reparar estructures afectades per corrosió d´una manera efectiva i durable, que s´ha comprovat amb la monitorització de casos reals i locals durant més de 10 anys.

A partir de casos reals propers com ara la reparació dels edificis de la Fundació Miró de Barcelona, la rehabilitació de l´edifici residencial Torres Blancas d´Alacant i casos reals del sector industrial i d´infraestructures, en aquesta jornada es presentarà com mitjançant l´agent inhibidor de corrosió MasterProtect 8000 CI de BASF s´han aconseguit intervencions de reparació molt més optimitzades en cost i període d´execució. De la mateixa manera es presentarà el seguiment realitzat en aquests casos per confirmar-ne l´èxit i la durabilitat del tractament.

A qui va dirigida?

Aplicadors especialitzats en reparació i rehabilitació i constructors en general que treballin amb estructures de formigó armat, amb inquietuds de millorar el rendiment dels seus negocis a partir de formes d´intervenció més eficients en cost i durada i/o oferir un servei més especialitzat als seus clients a l´hora d´afrontar projectes de reparació. També per a projectistes, arquitectes i enginyers que treballin en projectes de reparació d´estructures afectades per corrosió i responsables de manteniment d´infraestructures i edificis en general, tant residencials, industrials o comercials.

Ponent: Pere Borralleras Mas, Llicenciat en Ciències Químiques. Director de Màrketing de BASF Construction Chemicals Iberia.

Per inscriure’t cal enviar un correu a actes@gremi-obres.org

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *