BUSCADOR

Notícies

Tal com indica el V Conveni General de la Construcció, el curs de PRL de 20 hores (14 hores troncals i 6 d’especialitat) és obligatori per treballar a les obres i, per tant, és demanat per les constructores a l’hora d’incorporar personal a la plantilla. Qualsevol persona que vulgui començar a treballar a la construcció el primer que hauria de fer és formar-se en aquesta matèria. La part d'especialitat (6 hores) va dirigida a formar el treballador en una activitat concreta de l’obra, com poden ser els treballs en alçada, de demolició, rehabilitació, construcció i manteniment de vies fèrries, etc.  A més,...

Un ampli article publicat el darrer dilluns 25 de setembre al suplement Viure de La Vanguardia (enllaç de l'article) revela que les solucions arquitectòniques per aïllar edificis redueixen un 67% les morts per fred.  Com a representant de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment dels Edificis (RiMe), em permeto complementar aquest article sobre l'aillament tèrmic de les façanes dels edificis. Els sistemes SATE  (Sistemes d’Aïllament Tèrmic Exterior) s’apliquen al nostre país des del 1980 amb notable èxit. No consisteixen únicament en “plaques exteriors que després es pintaven” sinó que són un sistema d’aïllament complex amb revestiments que han de ser aplicats...

Aquest matí l'l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC) ha presentat l’informe Euroconstruct d’hivern. El creixement global d'Europa ha estat d'1,6%.

L'informe conclou amb una una idea lleugerament optimista: per fi hem deixat enrere la crisi, tot i que encara resta molt per aconseguir-ne els nivells productius anteriors al 2010,

Resultarán de aplicación para el ejercicio 2016 las nuevas magnitudes excluyentes por volumen de ingresos, que pasan de ser de 250.00 euros anuales, con carácter general.

Con la publicación de la Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2016 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas