BUSCADOR

A favor d’un nou model de gestió dels equipaments públics a Catalunya

A favor d’un nou model de gestió dels equipaments públics a Catalunya

El dilluns 16 d’abril Foment del Treball Nacional va presentar el document “Un nou model de gestió dels equipaments públics a Catalunya”, que ha estat preparat per la Comissió d’Infraestructures i Equipaments d’aquesta entitat, i a la qual el Gremi participa. També s’ha presentat adjunt a l’informe el CAT-Equipaments Catàleg d’Equipaments bàsics pendents a Catalunya, en relació als àmbits d’Ensenyament, Sanitat, Universitats i Recerca, Serveis Socials, Esports, Justícia i Interior. El catàleg descriu de l’ordre de 160 equipaments pendents i necessaris a Catalunya.

Des del Gremi de Constructors volem posar en valor la importància d’aquest document i demanar que sigui assumit per totes les administracions responsables i per la societat civil, per tal que es millori la gestió de la planificació,  projecte i construcció. També permetria millorar la gestió durant la vida útil d’un equipament i la deconstrucció o transformació en cas d’obsolescència.

A favor d'un nou model de gestió dels equipaments públics a Catalunya Click To Tweet

Els equipaments son un element essencial per garantir les prestacions derivades de l’Estat del Benestar. Durant els darrers anys, com a conseqüència de la crisi econòmica, la inversió pública en educació i sanitat s’ha reduït de forma dràstica i cal revertir aquesta pèrdua de capital acumulat per no perdre qualitat en els serveis públics.

Destaquem del document la necessitat d’avaluar el retorn econòmic, social i mediambiental de qualsevol equipament, valorant també els costos d’explotació, la seva viabilitat i l’impacte mediambiental, tal com el consum energètic i les emissions de CO2. Abans de projectar i construir nous equipaments és necessari aplicar mètodes de valoració que facilitin la presa de decisions en forma objectiva i que orientin les prioritats a la planificació. L’avaluació dels equipaments ha de ser pública i assequible a la ciutadania. D’altra banda, la informació derivada ajudarà a orientar els principis de bon govern, la transparència i el rendiment de comptes.

També es menciona la necessitat de revisar la situació dels equipaments existents, especialment pel que fa referència a la millora de l’eficiència energètica i a les mesures per reduir els consums. Aquestes mesures que significaran en estalvi econòmic i sobre tot una reducció de les emissions.

Recomanem la lectura i valoració dels documents i destaquem que aporten una nova visió en la planificació, projecte i construcció de nous equipaments. Una visió a més llarg termini, més global valorant l’eficiència durant tot el cicle de vida dels equipaments.

Josep Gassiot Matas
President del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques


Us enllacem les diferents documentacions:

Informe de Propostes per a un nou model de gestió dels equipaments a Catalunya (trobareu adjunt, al final de l’informe, el catàleg CAT-Equipaments Catàleg d’Equipaments bàsics pendents a Catalunya)


Presentació de l’Informe


 

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *