BUSCADOR

Crònica Esmorzar RiMe – 12 d’abril de 2018

Crònica Esmorzar RiMe – 12 d’abril de 2018

Aquest dijous, 12 d’abril, la Comissió RiMe s’ha reunit al Gremi per abordar l’actualitat del sector de la rehabilitació. La trobada ha estat patrocinada per Rockwool, la qual ha obert la sessió amb una presentació sobre solucions d’aïllament d’edificis.

Previsions sobre els nous ajuts per a la rehabilitació d’habitatges

Dels ajuts a la rehabilitació d’habitatges s’ha informat que encara no es coneixen els termes definitius de la convocatòria, tot i que segons reunions amb l’administració es preveu que se semblin als de l’any passat. S’espera que a finals d’abril ja s’hagi concretat la convocatòria, i en aquest cas, és probable que s’organitzi un nou esmorzar per detallar-la.

S’ha valorat positivament la previsió que es tingui la voluntat d’ampliar el nombre de subvencions, tot i que per tal d’això es disminueixin els percentatges subvencionables. També, entre altres reflexions, s’ha lamentat la manca de continuïtat de les convocatòries, la qual cosa provoca una incertesa que complica l’articulació dels projectes rehabilitadors, que normalment requereixen d’anys.

Crònica de l'Esmorzar de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment dels Edificis Click To Tweet

Borsa de Lloguer Social

Un altre protagonista de la reunió ha estat la Borsa de Lloguer Social, de la qual els constructors reclamen que sigui l’administració qui pagui les obres de rehabilitació als constructors, per després ser la pròpia administració que recuperi aquests diners mitjançant els lloguers socials.

Sobre la Borsa de Lloguer Social s’ha indicat com des de novembre del 2016 s’han presentat 1100 sol·licituds per cedir l’habitatge, de les quals 226 s’han materialitzat i gairebé 300 estan tramitant-se. Així mateix, l’objectiu pel maig del 2019 és duplicar la xifra actual, per arribar a 1250 habitatges rehabilitats i destinats a lloguer social. Aproximadament, la meitat les obres de la Borsa han estat a càrrec d’empreses de la RiMe, la qual demana que l’administració contracti amb criteris de professionalitat com són la pertinença a la Comissió o la tinença del Segell Consta.

Finançament

Sobre qüestions de finançament s’han comentat diferents possibilitats que tenen les empreses, així com les línies obertes per Deutsche Bank en relació a la rehabilitació d’habitatge, i les quals previsiblement seran detallades per especialistes en pròximes jornades.

Jornada “De la Rehabilitació a la Regeneració Urbana: un nou model de finançament”

Un altre tema també tractat ha estat la Jornada programada pel 18 de maig, amb el títol ”De la Rehabilitació a la Regeneració Urbana: un nou model de finançament”. Organitzada conjuntament pel Gremi i el Cercle d’Infraestructures, aplegarà a una gran diversitat de personalitats del sector, com Lluís Comerón, president del Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya; Carles Sala, secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat.; Josep Maria Montaner, regidor d’urbanisme; o Enrique Vendrell, president del Col.legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. La jornada representa una excel·lent oportunitat per crear sinergies entre empreses de diferents àmbits i disciplines.

Noves normatives

A l’última part de la reunió també s’han nombrat la diversitat de canvis normatius que afecten al sector, com són l’entrada en vigor del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, la finalització del termini per adaptar-se a la nova ISO 9001:2015, els possibles canvis en el mercat laboral arran de la possible assumpció de mesures legislatives contra la precarietat, o les mesures d’equiparació salarial de l’Acord Estatal de Negociació Col·lectiva.

 Conveni col.lectiu

De la negociació del Conveni Col·lectiu s’ha destacat com des del Gremi es lluita per establir un sistema que redueixi la diferència salarial entre províncies, així com per incorporar protocols d’actuació per prevenir accidents a les obres derivats del consum d’alcohol i altres drogues. Així mateix, s’ha informat d’un increment fixat al Conveni General d’un 2% pel 2018, tot i que encara no s’ha traslladat a las taules salarials de Barcelona.

La reunió ha finalitzat debatent-se diferents temes d’interès dels comissaris com són la demanda d’un IVA del 10% per a totes les obres de rehabilitació, o l’ús de la Bústia de Denúncies del Gremi per a combatre l’economia submergida i les practiques il·legals.

RECULL FOTOGRÀFIC DE LA JORNADA:

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *