BUSCADOR

Informe de conjuntura de la construcció a Catalunya

Informe de conjuntura de la construcció a Catalunya

El dimecres 21 de desembre la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya va presentar un estudi sobre el sector de la construcció a Catalunya durant el passat 2017, així com les previsions i recomanacions per aquest 2018.

Joaquim Llansó, president de la Cambra, va ser l’encarregat de presentar un estudi de conjuntura el qual indica unes estadístiques lleugerament positives en els diferents àmbits, amb un creixement global del 5,3% respecte 2016, però que suposen valors absoluts “notablement per sota de la mitjana dels darrers 20 anys”.

Tal com indica l’estudi, els  1.690 milions d’euros de licitacions publiques de passat any, tot i suposar un augment de 559 milions respecte el 2016, encara són pronunciadament inferiors al 2,2% del PIB català que es necessita, sent també molt per sota de la mitjana  d’inversió pública dels darrers 20 anys, que està en 3.750 milions d’euros.

Per tant, segons destaca la CCOC, “ no podem parlar encara que estem en un procés de recuperació de l’activitat, sinó que els efectes de la crisi encara són ben present”.

Respecte la procedència de la inversió pública, l’informe destaca com el creixement del 2017 ve donat per les eleccions municipals del 2019, ja que l’administració local va augmentar el volum de licitacions en 496 milions, presentant una demanda d’oferta de 1.046 milions d’euros, que representa el 62% de l’activitat pública.

D’altra banda, la Generalitat va incrementar les inversions en 128,5 milions, fins a un total de 426 milions d’euros, i l’Estat en canvi va reduir la seva despesa en 66 milions, quedant-se en una inversió de 218 milions d’euros.

Així mateix la CCOC indica com la inversió pública a l’Eurozona va ser del 2,7%, mentre que a Espanya es va quedar en 1,9%.

La inversió en obra pública a l’Eurozona va ser del 2,7%, a Espanya un 1,9% Click To Tweet Altres indicadors

L’informe de la CCOC també posa  sobre la taula altres dades relevants del sector a Catalunya, com l’augment en un 13,1% d’augment de l’ocupació al sector segons l’EPA, arribant a un total de 208.500 persones, tot i que cal tenir present que només al 2007 van destruir-se 240.000 llocs de treball.

D’altra banda és destacable com de les 47.869 empreses de la construcció existents al 2008, al 2017 en queden 22.621, en un mercat que creix moderadament de forma atomitzada, amb un 96% d’empreses amb menys de 10 assalariats.

De l’obra nova, en trobem un 11,4% d’augment respecte el 2016, amb un total de 16.579, un 19% respecte 2007, mentre que la reforma i ampliació s’ha reduït un 3% respecte el 2016.

Perspectives i recomanacions

D’acord amb les estimacions de l’Informe Euroconstruct, s’espera que el sector continuï remuntant, en un 3,8% durant el 2018. També s’espera que les eleccions municipals del 2019 incrementin la despesa pública..

Així mateix, amb la situació descrita i prevista, la CCOC va presentar una sèrie de mesures per afavorir la normalització del sector: arribar als 5.000 milions anuals d’inversió pública (un 2,2% del PIB ); prioritzar les infraestructures en funció de la demanda; simplificar i homogeneïtzar els procediments de contractació; no computar al dèficit les inversions estratègies cofinançades per la UE, establir el pagament per ús en les vies d’alta capacitat; impulsar les col.laboracions público-privades, i promoure la conservació i manteniment de les infraestructures, així com la rehabilitació d’edificis amb la mirada posada en el compromís de la reducció d’emissions de CO2 en un 20% l’any 2020.

NOTA DE PREMSA DE L’INFORME DE CONJUNTURA 2017 DE LA CCOC

 

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *