Esmorzar de la RiMe del 25 de febrer de 2016

El passat dijous 25 de febrer es va celebrar a la seu del Gremi el darrer esmorzar de la Comissió RiMe, amb el patrocini de Sto Sdf Ibérica especialistes en sistemes d’aïllament tèrmics/acústics i en pintures. La sessió va començar amb una reflexió arran del darrer informe del Grup de Treball de la Construcció de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut al Treball, el qual constata l’augment de la sinistralitat a les obres que malauradament s’ha produït en els darrers anys, tendència per la qual cal extremar les precaucions. És destacable com l’informe conclou que el 61% dels sinistres són deguts...

De reformes al nostre entorn se’n duen a terme cada dia, però topar amb una casa de 300 anys no és una cosa pas quotidiana. Aquest és el cas d’una casa del carrer Correu de Vilanova i la Geltrú, que antigament havia estat un convent i que avui dia l’empresa Bioclimateam està reformant perquè esdevingui una consulta homeopàtica i un habitatge sostenible. A grans trets, una reforma sostenible representa un repte més complex que realitzar una obra nova sostenible, atès que els criteris d’eficiència, salut i respecte pel medi ambient en el context d’una rehabilitació ecològica exigeixen un nivell d’implicació molt...

Des de fa uns anys –i cada cop amb més força– en el món de la construcció s’hi sent el nom de BIM (Building Information Modeling). Es tracta d’una metodologia de gestió de la informació del cicle de vida dels edificis que s’està convertint en el procés estrella i revolucionari de gestió de dades de les edificacions. Què té d’especial? L’ús d’un software dinàmic en tres dimensions i en temps real que permet disminuir pèrdues i recursos en el disseny i construcció, però també en la fase d’explotació, manteniment, remodelació i, fins i tot, enderrocament de l’edifici. Tant rellevant és el...

Resguardat per les restes de la muralla romana de la ciutat, a una cantonada de la Plaça dels Traginers del Barri Gòtic, el número 2 del carrer Pom d’Or llueix a la seva façana la bellesa i la serenitat del marbre, després que Stuc-Art apliqués darrerament una tècnica de marbrejat amb estuc de calç, utilitzant la tècnica del planxat al foc. El resultat, com es pot veure a les fotografies, és prou realista: la façana és tan elegant com el mateix marbre que imita.  Precisament, les tècniques de marbrejat s'han perfeccionat en el marc de la tendència a recuperar el marbre, més enllà dels...

D’acord amb la reforma fiscal aprovada l’any 2014, a partir de l’1 de gener de 2016 les “societats civils” passaran a tributar per l’Impost de Societats, en lloc del règim d’atribució de rendes (IRPF), fet que planteja nombroses qüestions: Què suposa la reforma? Deixant de banda el nou sistema de tributació, aquesta reforma implicarà que les societats civils hauran d’assumir les obligacions comptables i mercantils de qualsevol societat limitada. Així, per exemple, hauran de portar una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç, controlar les operacions amb parts vinculades, etc. Desapareixeran les societats civils? Formalment les societats civils no desapareixeran. No obstant, passaran a ser...

Des de Divisió S.I.G.O., SL reben moltes consultes d’empreses en referència a la redacció i obtenció dels certificats d’experiència o de “bona execució” de les principals obres acabades executades durant els darrers anys. D'aquesta manera, consideren convenient i força interessant que les empreses certifiquin les obres un cop estiguin acabades, ja que en aquell moment és molt més fàcil obtenir les corresponents signatures del Tècnic Director de les obres i del representant amb poders de l’entitat contractant (client). Aquests certificats serviran a les empreses per a: • Acreditar la solvència tècnica i professional en les licitacions públiques: la relació d’obres executades haurà d’estar...

Sobre les possibilitats que es disposen en l’aplicació l’IVA i sobre la inversió del subjecte passiu en les obres, a la seu del Gremi es va impartir una jornada el passat matí de dimecres dia 3 de febrer. L’acte, que va omplir l’auditori del Gremi de gom a gom, fou a càrrec de l’honorable Sr. Juan Pedro Rodríguez Blanco, cap de la Dependència Regional Adjunt en Gestió Tributària, que va explicar detalladament els aspectes a valorar en les diferents gestions fiscals que poden donar-se.

Recordem que crèdit prové de la paraula llatina creditus que vol dir ‘creure’ o ‘cosa confiada’. Quan parlem de crèdit, la primera cosa que ens passa pel cap és un crèdit bancari, ja sigui en forma de préstec o de pòlissa, o bé una targeta de crèdit; però també podem associar el crèdit en l’àmbit comercial. Per exemple, quan un client nostre ens sol.licita pagar una factura a 90 dies des de l’emissió de la mateixa, nosaltres accedirem o no a aquesta proposta segons la confiança que tinguem –recordem el significat de la paraula ‘crèdit’. Una altra mostra d’això és...

Un ampli article publicat el darrer dilluns 25 de setembre al suplement Viure de La Vanguardia (enllaç de l'article) revela que les solucions arquitectòniques per aïllar edificis redueixen un 67% les morts per fred.  Com a representant de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment dels Edificis (RiMe), em permeto complementar aquest article sobre l'aillament tèrmic de les façanes dels edificis. Els sistemes SATE  (Sistemes d’Aïllament Tèrmic Exterior) s’apliquen al nostre país des del 1980 amb notable èxit. No consisteixen únicament en “plaques exteriors que després es pintaven” sinó que són un sistema d’aïllament complex amb revestiments que han de ser aplicats...

Tot i que han passat gairebé vuit anys des que va esclatar la crisi, tots tenim encara molt present la forta caiguda que va patir el sector de la construcció. Vuit hiverns després, arriba la notícia que tots esperàvem: el sector tanca el 2015 en positiu. Perquè la construcció tornés a revifar han hagut de canviar certes coses; entre elles, les tendències i els protagonistes.