La reforma de les societats civils

D’acord amb la reforma fiscal aprovada l’any 2014, a partir de l’1 de gener de 2016 les “societats civils” passaran a tributar per l’Impost de Societats, en lloc del règim d’atribució de rendes (IRPF), fet que planteja nombroses qüestions: Què suposa la reforma? Deixant de banda el nou sistema de tributació, aquesta reforma implicarà que les societats civils hauran d’assumir les obligacions comptables i mercantils de qualsevol societat limitada. Així, per exemple, hauran de portar una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç, controlar les operacions amb parts vinculades, etc. Desapareixeran les societats civils? Formalment les societats civils no desapareixeran. No obstant, passaran a ser...

Des de Divisió S.I.G.O., SL reben moltes consultes d’empreses en referència a la redacció i obtenció dels certificats d’experiència o de “bona execució” de les principals obres acabades executades durant els darrers anys. D'aquesta manera, consideren convenient i força interessant que les empreses certifiquin les obres un cop estiguin acabades, ja que en aquell moment és molt més fàcil obtenir les corresponents signatures del Tècnic Director de les obres i del representant amb poders de l’entitat contractant (client). Aquests certificats serviran a les empreses per a: • Acreditar la solvència tècnica i professional en les licitacions públiques: la relació d’obres executades haurà d’estar...

Sobre les possibilitats que es disposen en l’aplicació l’IVA i sobre la inversió del subjecte passiu en les obres, a la seu del Gremi es va impartir una jornada el passat matí de dimecres dia 3 de febrer. L’acte, que va omplir l’auditori del Gremi de gom a gom, fou a càrrec de l’honorable Sr. Juan Pedro Rodríguez Blanco, cap de la Dependència Regional Adjunt en Gestió Tributària, que va explicar detalladament els aspectes a valorar en les diferents gestions fiscals que poden donar-se.

Recordem que crèdit prové de la paraula llatina creditus que vol dir ‘creure’ o ‘cosa confiada’. Quan parlem de crèdit, la primera cosa que ens passa pel cap és un crèdit bancari, ja sigui en forma de préstec o de pòlissa, o bé una targeta de crèdit; però també podem associar el crèdit en l’àmbit comercial. Per exemple, quan un client nostre ens sol.licita pagar una factura a 90 dies des de l’emissió de la mateixa, nosaltres accedirem o no a aquesta proposta segons la confiança que tinguem –recordem el significat de la paraula ‘crèdit’. Una altra mostra d’això és...

Un ampli article publicat el darrer dilluns 25 de setembre al suplement Viure de La Vanguardia (enllaç de l'article) revela que les solucions arquitectòniques per aïllar edificis redueixen un 67% les morts per fred.  Com a representant de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment dels Edificis (RiMe), em permeto complementar aquest article sobre l'aillament tèrmic de les façanes dels edificis. Els sistemes SATE  (Sistemes d’Aïllament Tèrmic Exterior) s’apliquen al nostre país des del 1980 amb notable èxit. No consisteixen únicament en “plaques exteriors que després es pintaven” sinó que són un sistema d’aïllament complex amb revestiments que han de ser aplicats...

Tot i que han passat gairebé vuit anys des que va esclatar la crisi, tots tenim encara molt present la forta caiguda que va patir el sector de la construcció. Vuit hiverns després, arriba la notícia que tots esperàvem: el sector tanca el 2015 en positiu. Perquè la construcció tornés a revifar han hagut de canviar certes coses; entre elles, les tendències i els protagonistes.

La comoditat que suposa utilitzar els materials més habituals i les tècniques més conegudes, sovint comporta l’extinció de la bellesa i la història d’un patrimoni a l’hora de ser restaurat. Tanmateix, afortunadament no sempre és així, i la bona noticia és que cada dia és més alt el prestigi d’aquelles constructores que no es conformen, que defensen la restauració del patrimoni mitjançant tècniques artesanes i similars a les fetes servir a les obres originals. En aquest món es troba la Sra. Silvia Llop, arquitecta i cap d'obra de Trac Rehabilitació d’Edificis, S.L. , qui ens ha explicat la restauració dels plafons...

Diàriament en el món de la construcció s’utilitzen gran varietat de productes químics. Cap d’aquests productes és totalment inofensiu per a la seguretat i salut dels treballadors, i concretament alguns d’ells són agressius per a la pell.

Segons l’efecte que produeixen sobre la pell es poden classificar en:

IMG_6829El número 47 del carrer Arnau d’Oms, al barri de Porta, té una història particular. El dia 21 de març del 2013 el pàrquing situat en el subterrani de l’edifici va esclatar en flames pel que tot apunta que va ser el curtcircuit d’un cotxe. La rapidesa dels bombers va prevenir que l’edifici es col.lapsés