Estirament de la cadena muscular posterior de la cama

És comú veure la cadena muscular escurçada. L'escurçament normalment es produeix a causa de l'acumulació de tensió en aquesta zona, i la manca de relaxació muscular porta a que les fibres tinguin una rigidesa que les fa més curtes. La cadena muscular posterior de la cama està composta principalment per els isquiotibials i els bessons amb el tendó d'Aquil•les. Els isquiotibials, són un grup de músculs situats a la part posterior de la cuixa, compost pels músculs bíceps femoral, semitendinós i semimembranós. Van des del isqui del maluc fins a sota del genoll. Tenen una acció combinada, flexora sobre el genoll i...

Com la tecnologia dels agents inhibidors de corrosió d'aplicació superficial permet reparar estructures de formigó armat afectades per corrosió d'una manera més econòmica, durable i sostenible que els mètodes convencionals? La corrosió és la principal causa del deteriorament d´estructures i implica uns costos globals per a la societat difícilment imaginables. En general, en condicions normals d'exposició, la vida útil d'una estructura de formigó armat i per tant els seus costos de manteniment associats, estan condicionats pel grau d'afectació per corrosió. La corrosió es una patologia que, una vegada iniciada, va progressant al llarg del temps fins a provocar danys estructurals visibles...

El passat 27 de Maig de 2015 va entrar en vigor el Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. El decret prescriu una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat. L’objectiu és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, portant a la pràctica un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. Per...

L’article 70.2 del text refós de  la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, disposa que, per a la conservació de la classificació, les societats mercantils, els empresaris individuals inscrits al Registre Mercantil i les entitats no mercantils inscrites en altres registres oficials, han d’acreditar anualment el manteniment de la seva solvència econòmica i financera per mantenir la seva classificació empresarial mitjançant una declaració responsable. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil hauran de presentar el seu llibre d’Inventaris i Comptes Anuals, degudament legalitzat pel Registre Mercantil, en el qual figurin les...

A la tarda del 14 d’abril es va celebrar a la Fundació Joan Miró la commemoració del desè aniversari de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis, la RiMe.  L’acte va ser presentat pel Sr. Josep Gassiot, president de la comissió, que va rememorar la fundació de la comissió com el reflex de la voluntat dels membres de donar-se recolzament els uns als altres tant en aspectes tècnics com de peu d’obra. “La missió és la d’agrupar experiència i compartir-la”, va afirmar. Així mateix, de cara al present Gassiot va defensar la reivindicació de qüestions cabdals i necessàries com és el...

Tal com indica el V Conveni General de la Construcció, el curs de PRL de 20 hores (14 hores troncals i 6 d’especialitat) és obligatori per treballar a les obres i, per tant, és demanat per les constructores a l’hora d’incorporar personal a la plantilla. Qualsevol persona que vulgui començar a treballar a la construcció el primer que hauria de fer és formar-se en aquesta matèria. La part d'especialitat (6 hores) va dirigida a formar el treballador en una activitat concreta de l’obra, com poden ser els treballs en alçada, de demolició, rehabilitació, construcció i manteniment de vies fèrries, etc.  A més,...

Cada any, quan comença la calor, son habituals els consells de seguretat al sector de la construcció per evitar els cops de calor i altres afeccions derivades de l’excés de temperatura. Però la temperatura no només et pot afectar quan hi ha excés de calor, el fred també pot ser perillós. EFECTES DEL FRED El teu cos té un mecanisme que autoregula la temperatura i treballa per mantenir-la a uns 37º. Però no te’n refiïs, el cos té uns límits i el funcionament abusiu del mecanisme provoca malestar per sensació tèrmica i disminució de la capacitat de treball. La sensació de malestar i...

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques ha obert una zona d’exposició al vestíbul de la seu de la Gran Via, 663. Es tracta d’una iniciativa que permet a les empreses agremiades donar a conèixer productes, projectes i mostres de materials, entre altres, que vulguin destacar i difondre. El vestíbul de l’edifici és un espai concorregut per empresaris i professionals vinculats de ple en el món de la construcció. D’aquesta manera, les exposicions esdevenen un reclam per a tot aquell que visiti la seu del Gremi. Inauguren aquesta zona d’exposició les empreses Parex Group, un referent mundial i principal...

El passat 22 de març el Museu del Disseny de Barcelona va acollir la Jornada Informativa sobre els Ajuts per a la Rehabilitació d’Habitatges i Edificis del 2016. Més de 300 professionals de les entitats que conformen l’Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA) van participar en un acte on es va posar de manifest la importància de la rehabilitació en la nova política municipal d’Habitatge. Enguany, aquests ajuts posen l’accent en temes d’eficiència energètica, plans d’ocupació i temes socials. Participaren en l’acte el regidor d’Habitatge i president d’OBRA, Josep Maria Montaner; el gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona,...

Una de les activitats més espectaculars del nostre sector són els treballs en alçada amb cordes. Des de la seguretat de les voreres, els vianant acostumen a retorçar el coll cap el cel per tal d’admirar aquest tipus d’actuacions a altures suficientment altes com per pagar-se molt car qualsevol imprudència o accident. Tanmateix, José María Viñas, soci de Gravedad Zero, recorda que gràcies a les mesures preventives utilitzades en treballs verticals, irònicament resulta molt més perillós pujar al quart esglaó d’una escala que planejar sobre vint pisos d’alçada, per netejar una façana (així ho diuen les estadístiques d’accidents). Tot i així, és...