Canvis clau de la nova ISO 9001:2015

Canvis clau de la nova ISO 9001:2015

Des del 2015, les organitzacions tenen un periode de transició per adaptar-se la nova ISO 9001: 2015, la norma més reconeguda i establerta a nivell mundial de gestió de la qualitat. Aquesta és la revisió més significativa de la norma des de l’any 2000 i, ha estat desenvolupada basant-se en els reptes empresarials als quals s’enfronten les empreses avui en dia de qualsevol mida i sector.

Des del Gremi recomanem a les organitzacions que s’adaptin a la norma el més aviat possible, per tal de no posar en risc el certificat de qualitat de l’empresa i per beneficiar-se abans dels avantatges de la nova ISO.

Els canvis més importants que trobarem en la nova versió de la norma ISO 9001 són:

-En l’estructura de la Norma en lloc de 8 seccions són 10.

-Es té en compte el Context de l’organització. Amb la nova versió l’organització haurà d’identificar tots els aspectes externs i interns que siguin  rellevants a la seva direcció estratègica.

-Enfocament per processos amb el propòsit d’assegurar que les organitzacions especifiquen i gestionen de forma sistemàtica, no tan sols els seus processos sinó també les interaccions entre ells.

-Enfocament basat en riscos. L’organització ha d’identificar els riscos que poden afectar al sistema de qualitat i de la conformitat del producte o servei.  També es parla d’oportunitats.  Amb aquesta inclusió s’observa que la norma està orientada a que el sistema sigui mes preventiu i amb millor planificació.

-S’elimina el concepte d’acció preventiva.

-Sistema més flexible a l’hora d’evidenciar i gestionar registres i documents, que passen a designar-se “informació documentada”.

– Facilita l’integració de components d’altres normes: parts de la norma mediambiental ISO 14001: 2015, de la norma de gestió de l’energia ISO 50001 i fins i tot de la futura norma ISO 45001 de gestió de la seguretat i la salut en el treball.

-S’amplia el concepte de client a part interessada. (es tenen en compte els grups d’interés als qui afecti l’impacte del sistema de gestió de la qualitat).

-S’introdueix el concepte de la Gestió del Canvi molt lligat a models d’excel.lència.

-L’alta direcció ha de demostrar el seu lideratge i el seu compromís amb el Sistema de gestió de la qualitat.

No hi han comentaris

Publica un comentari