BUSCADOR

4 mites sobre els ajuts a la rehabiltació

4 mites sobre els ajuts a la rehabiltació

Donem una pinzellada de realitat a alguns dels mites més freqüents en relació als ajuts a la rehabilitació, centrant-nos en concret en els del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

“Ens demanaran més feines i per tant més diners, tot està fet per no aprovar les subvencions.”

No és cert que estiguin fetes per no aprovar-les ja que la rehabilitació d’habitatges és una política prioritària de l’Ajuntament, la qual es considera que té un impacte molt positiu per la ciutat, ja que millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

D’altra banda, és cert que per rebre l’adjudicació d’una subvenció es pot obligar a fer obres no previstes per la comunitat, per tal de complir amb els requisits de la ITE que ha realitzat un tècnic per tal d’assegurar les condicions mínimes de seguretat i habitabilitat, però és palès que cada cop n’hi ha més flexibilitat en els requisits, per evitar que les comunitats es facin enrere per no voler assumir costos inesperats.

“Per què demanar subvenció si mai la paguen

En el procediment habitual i reglamentari, el pagament de les subvencions s’efectua durant els 30 dies posteriors al la certificació de final d’obra, sempre i quan es realitzi l’obra tal i com s’especifica en les condicions del projecte presentat.

“No hi ha diners per subvencions, tot és publicitat”

Per a la convocatòria 2016 d’ajuts de moment ja n’hi ha pressupostats 6.755.014€, tot i que és habitual que es faci un ampliació si la campanya inicial de subvencions té una forta demanda. D’altra banda, la convocatòria de l’any passat d’Ajuts a la Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona va acollir a 1.617 edificis de la ciutat, que representen 26.000 habitatges. La rehabilitació d’edificis és una de les eines més poderoses i prioritzades pels ajuntaments, i es preveu que en el pròxims anys s’incrementin els ajuts pressupostats.

Així mateix, els edificis amb patologies estructurals, així com els edificis de l’àmbit de Ciutat Meridiana que hagin sol·licitat ajuts per a la instal·lació d’ascensors, podran sol·licitar juntament amb l’inici de les obres una bestreta del 60% de la subvenció reconeguda sempre que acreditin factures per l’import de la bestreta.

“La tramitació la posen difícil intencionadament”

Un dels grans mites és el de la burocràcia malintencionada. Tanmateix, aquesta afirmació és falsa, ja que els tècnics municipals tenen l’objectiu de facilitar al màxim els procediments per impulsar l’activitat. Respecte la “dificultat” dels ajuts, val a dir que cada cop resulta més senzilla la seva tramitació, sent més flexibles els criteris de concessió de subvencions per tal de facilitar els tràmits.

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *