BUSCADOR

Espai Rehabilitació

La ITE és la revisió que trobarà el problema a l'edifici per prevenir abans que esdevingui més gran i fonamentar la rehabilitació posterior. Per altra banda, també cal recordar que les ITE només obliguen a fer una reforma en casos extrems, quan es trobi un risc real per a la seguretat de les persones. En tot cas, les ITE són una eina de gran utilitat per detectar les mancances i les necessitats de l'edifici de cara a una posterior rehabilitació del mateix. Cal recordar que amb el Decret 67/2015, de 5 de maig les ITE van rebre un gran impuls amb l’obligatorietat per als propietaris...

El passat dijous 15 de desembre,  durant la celebració del tradicional sopar de Nadal del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona, al Reial Club de Tennis Barcelona, va tenir lloc el reconeixement a la tasca realitzada per el Sr. Jordi Amela, director tècnic de Rehabilitació d’Habitatges de l’Ajuntament de Barcelona, qui ha demostrat sempre una actitud molt positiva davant totes les accions que s’han desenvolupat en el Gremi dins el marc de la rehabilitació i manteniment dels habitatges. Amela, que va recollir el reconeixement de forma conjunta amb l'equip de Rehabilitació d'Habitatges de l'Ajuntament de Barcelona, ha participat activament en nombrosos...

Crònica jornada RiMe 1 de desembre de 2016 Al matí del passat dijous 1 de desembre la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis va celebrar la seva darrera trobada per debatre i analitzar l’actualitat de les empreses rehabilitadores. Presència d’empreses rehabilitadores a Construmat 2017 La trobada va començar amb un simposi a càrrec de Ione Ruete, directora del Barcelona Building Construmat 2017, que es celebrarà entre el 23 i el 26 de maig. Tal com va assenyalar, el saló té la vocació d’acompanyar al sector constructiu en els nous reptes, repensant la tradició per incorporar la innovació i el profit del coneixement, incidint...

Des d’aquest novembre i fins al gener, l’empresa agremiada CRG 2010 exposa diferents tipus de poliuretà projectat de cel.la tancada de BASF a la zona d’exposicions de la seu del Gremi. Aquest tipus de poliuretà permet un òptim aïllament tèrmic, impermeabilització amb el corresponent compliment de les exigències de comportament al foc Amb la generació de sistemes de poliuretà projectat Elastospray de BASF, sistemes de cel·la tancada, amb la classificació CCC4 del marcatge CE, s'aconsegueix amb un sol producte el millor aïllament tèrmic i al seu torn la impermeabilització de paraments verticals en qualsevol zona climàtica sense necessitat de cap morter...

Amb el lema “Si tens un pis vuit, tu tens la clau”, el Consorci d’Habitatge de Barcelona està fent ressò del programa de la Borsa d’habitatge de Lloguer Social a través de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge, per tal d’oferir els serveis de mediació entre els propietaris d’habitatges buits i possibles llogater, a fi i efecte d’incrementar el nombre d’habitatges de lloguer a preus assequibles i facilitar l’accés a unitats de convivència i a joves d’entre 18 i 35 anys que compleixin els requisits d’accés a la borsa. Aquests pisos són visitats/avaluats per tècnics de l’Ajuntament, on en la majoria de...

El Servei de Seguretat d’Instal·lacions ha rebut un augment de consultes per part d’arquitectes sobre la problemàtica de la inexistència de previsió de refugis o espais lliures de seguretat en projectes d’edificació d’Obra nova. En aquest sentit, el Gremi d’Ascensors recorda com el Servei de Seguretat d’Instal·lacions manté la valoració de que en OBRA NOVA no tenen cabuda els projectes d’edificació que no contemplin aquesta previsió dels refugis o espais lliures de seguretat, i per tant ens alerten que el projectista ha de tenir present aquesta previsió, la qual quedaria limitada a la seva excepció únicament en els casos de noves...

Emmarcat en els actes de la darrera Fira ePower & Building, a IFEMA, va presentar-se l’Informe Especial CEPCO amb Propostes sobre Reforma i Rehabilitació d’habitatges i edificis. L’informe de la  Confederació Espanyola d’Associacions de Fabricants de Productes de Construcció (CEPCO) vol donar resposta a la necessitat del parc edificat espanyol d’actuacions de reforma, rehabilitació i regeneració i la de consolidar una ocupació de qualitat, ben formada, al servei d’unes obres de reforma que aportin qualitat, seguretat, sostenibilitat, eficiència energètica, confort acústic i totes i cadascuna de les prestacions del Codi Tècnic de l’Edificació o de les Instruccions d’Obra Pública, al costat d’un canvi cultural de la població i...

A la seu del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques va celebrar-se el passat divendres dia 28 d’octubre la jornada “Smart Building: Construcció Eficient i Sostenible”, a la qual van presentar-se idees i exemples d’èxit que marquen camí per tal d’aprofitar les millores tecnològiques al nostre parc d’habitatges, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i l’eficiència energètica dels edificis. La jornada, organitzada conjuntament amb el Cercle d’Infraestructures i el Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, va aplegar a gran varietat d’actors del sector de la construcció a la ciutat, va posar de manifest la...

Amb data 28 de setembre de 20106, la Direcció General del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana va aprovar la Convocatòria 2016 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges dels municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona (BOPB de 5 d'octubre de 2016), amb una dotació econòmica de 7.076.198,25 €. Dita convocatòria 2016 estableix que el termini per formalitzar la sol.licitud de l'informe d'idoneïtat finalitza el dia 31 de gener del 2017.  Tanmateix, la mateixa convocatòria, en el seu article 2.2., estableix que es podrà tancar l'admissió de sol.licituds d'Informes d'Idoneïtat en una...

Anem cap a un model empresarial on s’exigeix cada vegada més comportaments responsables, transparents i de creixement sostenible, havent una gran una aposta per promoure els interessos de la societat i per enfilar un camí cap a la recuperació sostenible i integradora. Actualment estan en marxa obligacions legals i de comportament responsable, sostenible i transparent, com les que s’anomenen a continuació : -La MODIFICACIO DE LA LLEI ORGÀNICA 1/2015 de 30 de març, en la qual s’introdueix l’obligatorietat de demostrar models de gestió i compliment eficaç de prevenció de delictes, amb les característiques anomenades en el propi text legal. Aquesta norma, que...