Reunió de la RiMe per videoconferència del passat 14 d’abril, sobre reactivació de l’activitat

Reunió de la RiMe per videoconferència del passat 14 d’abril, sobre reactivació de l’activitat

Al matí del passat 14 d’abril va reunir-se la Comissió RiMe per videoconferència, mitjançant l’aplicació Zoom, per compartir informació, dubtes i respostes arran de les diferents qüestions relacionades amb l’activitat a les obres i les maneres com les empreses rehabilitadores estan lidiant amb la situació econòmica, laboral i sanitària actual.

La reunió va ser convocada d’urgència arran l’aprovació de l’Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, amb la qual es suspenen les obres d’intervenció en edificis existents en què hi hagi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no treballadores de l’obra.

Recordem que aquesta nova ordre imposa la suspensió de tota mena d’obra que suposi una intervenció en edificis existents, en els supòsits en què a l’immoble en el que s’hagin d’executar es trobin persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, i que, a causa de la seva ubicació permanent o temporal, o necessitats de circulació, i per causa de residència, treball o altres, puguin tenir interferència amb l’activitat d’execució de l’obra.

Aquesta nova ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, ha protagonitzat bona part dels dubtes exposats a la reunió. Quin és el seu abast? Fins a quin punt es considera que una obra posa en risc o no als habitants? La manca de concreció a l’ordre dificulta les respostes, tot i que s’admet que una obra pot funcionar en dos supòsits: si és d’emergència, o si pot sectoritzar-se completament per tal d’evitar que coincideixin veïns i treballadors.

En qualsevol cas, tal com s’ha indicat a la reunió, per a qualsevol obra en un edifici amb persones no treballadores de l’obra, a més a més de poder-se garantir la total seguretat dels veïns, cal comptar amb el vist i plau d’arquitecte, coordinador de seguretat i salut i comunitat de propietaris. Sobre aquesta normativa, us recordem que des del Gremi destaquem quatre aspectes molt importants a tenir en compte si repreneu les obres:

1) Cal adoptar les mesures i els protocols necessaris per protegir la salut dels treballadors i reduir el risc de contagis en cada nova situació, amb acord amb la propietat i els coordinadors de seguretat.

2) Cada obra és diferent i cada fase del procés constructiu pot exigir mesures específiques.

3) Les mesures adoptades han de ser notificades a tots els treballadors, subcontractistes i intervinents en la cadena de valor amb constància de la comunicació i comprovació de la seva comprensió.

4) Les mesures adoptades per prevenir el contagi han de quedar recollides documentalment i acceptades per totes les parts, inclosos els costos que se’n puguin derivar.

Durant la reunió, també han informat algunes empreses que han tingut incidències amb la Guàrdia Urbana al valorar-ne un agent que les obres suposaven un risc per la salut pública.

A banda de qüestions directament relacionades a la nova ordre, les empreses també han pogut compartir com estan manegant la situació amb les seves plantilles de treballadors. Algunes han fet Ertos als seus treballadors, altres no. En tot cas, unes i altres coincideixen en la incertesa que pateixen, en la voluntat de conciliar les necessitats econòmiques de l’empresa amb les dels seus treballadors, i en l’esperança de què la situació pugui aclarir-se i normalitzar-se en les pròximes setmanes.

Igualment, la sessió també ha servit per compartir mesures i dubtes sobre mesures de prevenció laborals a les obres.
Agraïm a les empreses assistents la seva participació.

APLICACIÓ A BARCELONA DE LA NOVA ORDRE DE SUSPENSIÓ DE LES OBRES. CONCLUSIONS DE LA REUNIÓ DEL GREMI AMB GERÈNCIA DEL CONSORCI DE L’HABITATGE DE BARCELONA

A més a més, aprofitem aquestes línies per informar-vos que posteriorment a la sessió, i tenint en compte els dubtes expressats per les empreses davant de la nova Ordre SND/340/2020, hem pogut mantenir una reunió per videoconferència amb Gerència del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Durant la trobada se’ns han indicat les següents pautes que l’Ajuntament de Barcelona vol seguir en relació a les obres on n’hi hagi risc de contagi per a persones alienes a les obres (habitants o persones circulants):

-Només es permet l’execució d’obres que són d’emergència, com ara filtracions d’aigua, possibles despreniments, etc.

-Per part de l’Ajuntament de Barcelona s’ha realitzat la interpretació més restrictiva possible de la SND 340/2020 de 12 de març. L’Agència de Salut Pública tem perquè la reactivació de l’activitat porti a un rebrot de la malaltia.

-La policia local segueix ordres traslladades per l’Ajuntament.

Per a qualsevol dubte o comentari, us recordem que estem al servei dels agremiats. Podeu enviar-nos un mail a info@gremi-obres.org o trucant al 932 654 430.

No hi han comentaris

Publica un comentari