Defensem els interessos i necessitats de les empreses del sector, d’acord a valors de progrés i responsabilitat social

Des del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, com a patronal treballem per mantenir les relacions institucionals amb les Administracions públiques, així com amb les diferents organitzacions i entitats empresarials i de la societat civil per treballar conjuntament i traslladar les iniciatives i mesures que els professionals del sector de la construcció consideren imprescindibles per fer una feina de qualitat, digne i sostenible.


Destaquem a continuació les 10 principals reivindicacions que des del Gremi estem impulsant en els darrers anys mitjançant negociacions, elaboració de informes i documentació, creació de recursos i campanyes de comunicació/conscienciació:1→
Simplificació i millora dels diferents ajuts a la rehabilitació per tal de facilitar la seva utilització i tramitació per part de ciutadania i empreses.
2→
Cal afavorir les condicions per a l’activitat econòmica i la viabilitat de les empreses i les persones autònomes. Moltes són les traves que dificulten la bona marxa dels negocis, i moltes són només degudes a condicions abusives i males praxis. Defensem a les empreses en qüestions de fiscalitat, contractació, convenis salarials, seguretat jurídica, licitacions o finançament, entre altres.

3→
Promoure una reducció de l’IVA en totes les obres de reforma i rehabilitació. Considerem la rehabilitació com un servei essencial en un parc d’habitatges envellit. obsolet i amb alts percentatges de riscos d’accidents.
4→
Augmentar la inversió en rehabilitació, infraestructures i obra nova. La construcció és un sector oblidat pels pressupostos públics i estem per sota de la mitjana europea en inversió pública tot i el mal estat i mancança de moltes infraestructures, equipaments i edificis.
5→
Impuls a la contractació i a la incorporació al sector de noves generacions amb la formació necessària per contribuir al sector amb talent i poder desenvolupar una carrera professional pròspera.
6→
Lluitar contra l’economia submergida i la competència deslleial. En aquest sentit, certifiquem a les empreses que vulguin visibiltzar la seva professionalitat davant els clients.
7→
Impuls a l’equitat de gènere a les obres. Defensem un sector més inclusiu, amb més dones, també a les obres.
8→
Desestigmatitzar i contribució a una visió positiva del sector, posant en valor la seva tasca i importància dins de la societat. La construcció són habitatges, equipaments, carrers, places…
9→
Afavorir la col·laboració públic-privada en els projectes de reforma i rehabilitació necessaris per la millora de la condicions de vida dels ciutadans amb una substancial carga administrativa i financera.
10→
Divulgar entre la ciutadania i societat general una major conscienciació envers qüestions com: la salubritat dels habitatges, l’eficiència energètica, els perills i perjudicis de l’economia sumbergida i l’intrusisme professional, la incorporació de noves tecnologies i sistemes o la qualitat i efectes dels materials… entre altres.


La relació d’entitats on el Gremi té representació i veu són principalment:


-Fundació Cercle d’Infraestructures
-Confederació Catalana de la Construcció (CCC)
-Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
-Consell Econòmic i Social de Barcelona
-Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció
-Foment del Treball Nacional (FTN)
-Gestora de Runes de la Construcció
-Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC)
-Junta Arbitral de Consum de l’Ajuntament de Barcelona
-Junta Consultiva Administrativa de Catalunya
-Observatori de Barcelona per la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA)
-Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
-Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
-Fira de Barcelona
-Fundació per a l’Ordenació del sector de la Construcció
-Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya (FLC)
-Conveni Col.lectiu del sector de la Construcció i Taules Salarials

El Gremi participa en el procés de negociació, signatura i seguiment dels Convenis del sector de la Construcció.


Podeu trobar més informació sobre l’activitat institucional del Gremi a la MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021

“Són anys de canvi, complicats, però també plens de reptes, oportunitats i possibilitats… Són anys, per tant, on la veu del Gremi esdevé fonamental per contribuir a modelar un escenari just i positiu per al desenvolupament de l’activitat econòmica. Sembla que ens en sortim d’una crisi i que comença una altra, però des del Gremi no oblidem mai que tota crisi també pot comportar oportunitats. Per això us animo més que mai a participar i fer servir el Gremi com a plataforma de les reivindicacions que el sector necessita“.

Josep Antoni Martínez Zaplana, president del Gremi


Vols participar en la defensa del sector o proposar alguna reivindicació?

Indica’ns-ho a gerencia@gremi-obres.org o al 932 659 430

Nosaltres

Política de Qualitat 

Codic Étic del Gremi

Estatuts del Gremi

El posicionament del Gremi . Darreres Notes de Premsa enviades


07/09/2022 NDP. La rehabilitació energètica d’habitatges requerirà de grans campanyes de conscienciació entre la ciutadania
Versió web / PDF cat / PDF cast


29/07/2022 NDP. Josep Antoni Martínez Zaplana, nou president del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques
Versió web / PDF cat / PDF cast


28/03/2022 NDP. La construcció demana solucions a la hiperinflació energètica. 
Versió web / PDF cat / PDF cast


16/02/2022 NDP. Urgent establir per decret revisió dels preus de les obres davant els increments de cost de materials. 
Versió web / PDF cat / PDF cast