NDP. Urgent establir per decret revisió dels preus de les obres davant els increments de cost de materials

NDP. Urgent establir per decret revisió dels preus de les obres davant els increments de cost de materials

NOTA DE PREMSA DEL GREMI ENVIADA A MITJANS DE COMUNICACIÓ EL 16 DE FEBRER DE 2022


DES DEL GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES DE BARCELONA I COMARQUES DEFENSEM L’URGÈNCIA DE REGULAR PER DECRET LES REVISIONS DE PREUS DE LES OBRES EN FUNCIÓ DE POSSIBLES FLUCTUACIONS EN ELS PREUS DELS MATERIALS


AQUEST DECRET ÉS  INDISPENSABLE PER L’APLICABILITAT DELS FONS EUROPEUS I EL MANTENIMENT DEL SECTOR


ENLLAÇ PDF NOTA DE PREMSA EN CATALÀ ENLLAÇ PDF NOTA DE PREMSA EN CASTELLÀ


Davant l’increment disparat dels costos dels materials a la construcció, iniciat al primer trimestre del 2021, des del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques -entitat que aplega a més de 1300 empreses de la construcció arreu de Catalunya- defensem com indispensable i urgent la necessitat de regular per Decret un mecanisme de revisió de preus de les obres de la construcció en funció dels augments de preus que s’han produït durant el 2021 en molts materials, energia i transport; i que no s’han estabilitzat. El sector ha sofert també endarreriments en els subministraments, afectant a tota la cadena de construcció.

Aquest Decret ha d’establir mecanismes d’aplicació en els mercats públics i afavorir i impulsar la negociació entre agents privats.

Des del Gremi lamentem com malauradament no s’ha produït encara una disposició que reguli aquesta situació, tot i que durant el 2021 ja van quedar desertes 183 obres licitades a Catalunya al no poder ser assumides per contractistes, comportant una pèrdua d’inversions per valor de 35 milions d’euros.

En aquest sentit, els diferents òrgans de contractació de les diferents administració, tot i admetre la magnitud del problema i la legitimitat de les reivindicacions, no donen efectes pràctics a l’article 205 de la Llei de Contractes de l’Administració Pública vigent (Llei 9/2017 de 8 de novembre), el qual preveu que si es trenca l’equilibri del contracte es pot formular un projecte modificat.

Sent així, en paraules del president del Gremi, el Sr. Josep Gassiot i Matas, “cal impulsar un mecanisme d’equilibri que retorni la confiança als diferents agents. És per això que des del Gremi i des d’altres entitats del sector, demanem que es formuli i s’aprovi urgentment -tal com s’ha fet darrerament a països del nostre entorn com  França, Itàlia i Portugal; així com també a la comunitat de Galícia- un nou Decret Llei que estableixi un sistema de revisió dels preus de les obres contractades i en execució per pal·liar els augments de preus produïts en aquest període en forma imprevisible i incontrolable, així com els retards produïts per la manca de subministres.  Aquest mecanisme hauria de tenir en compte també les obres ja licitades pendents d’adjudicació així com les obres iniciades durant el 2021 ”.


EN RISC EL MANTENIMENT DEL SECTOR I L’APLICABILITAT DELS FONS EUROPEUS


Des del Gremi demanem a l’administració una especial celeritat en la regularització del problema, ja que de no fer-se de forma urgent, i de continuar o agreujar-se la inflació disparada dels preus dels materials a la construcció, s’està posant en risc el manteniment del sector (amb pèrdua d’empreses i llocs de treball) així com l’aplicabilitat de bona part dels fons europeus, fet que ens faria perdre una oportunitat única d’impulsar la modernització del territori, que pateix l‘envelliment del parc d’habitatges i grans mancances d’infraestructures.

En la nostra reivindicació defensem l’obvietat de què una empresa constructora no es pot arruïnar fent una obra, i si bé es poden reduir els marges, resulta impossible d’assumir desviacions com les que estem patint al sector. Malauradament, mentre que aquesta situació de desequilibri no es reguli, continuaran rescindint-se contractes per resultar més econòmiques les penalitzacions per abandonament dels projectes en comparació a les pèrdues que provoquen els increments disparats de preus de l’acer, la fusta, l’alumini, el coure, els asfalts i els seus derivats, l’energia, els equips de regulació i de comunicació o els transports… entre d’altres.

Barcelona, ​​a 16 de febrer de 2022 


Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques:

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques és una entitat sense ànim de lucre que representa 1.400 pimes del sector constructor català. El principal objectiu de l’entitat és la defensa dels interessos de les empreses agremiades així com el recolzament a les mateixes mitjançant serveis i recursos. El Gremi exerceix de representant de les empreses constructores catalanes davant les administracions, institucions socials, entitats vinculades al món de la construcció i mitjans de comunicació. Actualment el seu president és el Sr. Josep Gassiot Matas.

Per a més informació: https://gremi-obres.org

Representació i defensa del sector

Departament de Comunicació
932 659 430 – 646 752 251 – comunicacio@gremi-obres.org

No hi han comentaris

Publica un comentari