BUSCADOR

Software per gestionar la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE)

Home consultant aplicació Integra de Prevenció de Riscos Laborals

Software per gestionar la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE)

Des d’Inprein Grupo Preving, empresa de referència en la Prevenció de Riscos Laborals amb la qual col·laborem, ofereixen a les empreses solucions digitals, senzilles d’utilitzar i molt eficients en garantir la seguretat a les obres. Un dels serveis que ofereixen és la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE).

Dins del software AWS Integra –aplicació web de gestió de la PRL-,  trobem una aplicació especialitzada en coordinar les activitats empresarials de les diferents empreses que intervenen en una obra, amb l’objectiu de controlar els riscos que s’originen per la conjunció d’activitats de diferents empreses.

La CAE, mitjançant AWS Integra, es realitza de forma semiautomàtica (via email) amb l’enviament, sol·licitud, recepció, validació i posterior arxiu de tota la documentació en matèria de PRL.

El mòdul CAE incorpora les següents funcionalitats:

1.Parametrització/personalització. Exigència per empresa, treballador, autònoms, activitat pròpia, etc.

-Permet parametritzar la documentació a sol·licitar a les empreses subcontractistes d’acord amb les necessitats i requeriments del client.

-Personalització per empresa, treballador, autònoms, pròpia activitat i altres.

-Les empreses reben de forma automàtica i personalitzada via e-mail la documentació a presentar.

-Els documents un cop pujats a l’aplicació són validats per part de l’empresa amb un codi de colors.

2.Control de caducitats.

-Els documents es sol.liciten de manera periòdica i automàtica, en funció de la seva validesa.

3.Control d’accessos. Compatibles amb torns i controls de presència.

– Es pot comprovar de forma ràpida si un treballador pot accedir a una obra-instal·lació segons l’estat de la documentació amb senyalització de colors. En cas negatiu es visualitza la documentació pendent d’entregar i / o validar.

-Hi ha la possibilitat de connectar l’aplicació AWS Integra amb el sistema de control d’accessos a les instal·lacions que l’empresa tingui instal·lat. Actualment el programa és totalment compatible amb els sistemes DORLET i SPEC.

AWS Integra permet la generació del carnet de treballador autoritzat.

4.Accessibilitat de subcontractes. Les mateixes empreses subcontractistes poden pujar la documentació sol·licitada.

– L’aplicació permet l’accés (limitat) a les empreses subcontractistes perquè elles siguin les encarregades d’introduir els documents sol·licitats i donar d’alta els treballadors que van a realitzar els treballs.

5.Vetos/autoritzacions excepcionals.“Porta del darrera”

6.Possibilitat de validació per part d’ASEM.

-Possibilitat de participar en la detecció i la resolució de necessitats (formació preventiva, visites in situ, coordinació).

7.Validació automàtica d’alguns documents.

-Validació automàtica del document Informe de Treballadors d’Alta, la qual cosa comporta un estalvi de temps en la validació documental i un augment de l’eficiència del personal dedicat a aquesta tasca.

Així mateix, dins del Software AWS Integra també trobareu un mòdul de PRL que permet la gestió diària i eficient de la PRL, i un mòdul per gestionar la documentació en matèria d’OSHAS 18001, també vàlid pels sistema de gestió de Qualitat ISO 9000 i Medi Ambient ISO 14000. Cal valorar com el fet de gestionar el PRL mitjançant un software especialitzat permet una gestió eficient diària de la PRL, així com una millora de la productivitat.

Per a més informació, podeu contactar amb el Gremi trucant al 932 65 9430 o enviant un correu a info@gremi-obres.org.

Característiques del Software AWS Integra

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *