Afrontem la necessària adaptació dels projectes constructius a BIM

Josep Gassiot president del Gremi

Afrontem la necessària adaptació dels projectes constructius a BIM

El dimecres 18 d’abril Infraestructures de Catalunya va presentar el seu pla per a la introducció de la metodologia BIM a les obres gestionades per aquesta societat pública, la més important inversora de la Generalitat de Catalunya. La sessió, molt ben estructurada i presentada, va tenir un notable èxit de participació i en el torn de paraules es van contestar amb claredat moltes preguntes i es van  manifestar opinions de diferents agents que hi participaven (projectistes, directors d’obra i constructors i instal·ladors). La sessió era orientada a obres d’edificació (equipaments).

Les aportacions de la metodologia BIM a la eficiència en la gestió de projectes són evidents i els exemples que es van mostrar venen de lluny i resulten remarcables. La estratègia de Infraestructures manifestada en aquesta sessió es clara. En les properes licitacions, la capacitat per utilitzar el BIM com a eina i metodologia no serà un valor a ponderar en el procés de selecció sinó un requisit per la admissió en els concursos. Serà una eina necessària.

Afrontem la necessària adaptació dels projectes constructius a BIM Click To Tweet

Es preveuen dues situacions: que el projecte sigui realitzat amb tecnologia BIM i per tant en el procés de construcció sigui d’aplicació; o que el projecte sigui fet amb la metodologia tradicional. En aquest cas l’empresa adjudicatària haurà de realitzar el projecte constructiu amb BIM. En les obres de menor volum com RAM es valorarà aquest requisit cas per cas.

En la presentació d’aquesta línia estratègica es va demanar que tots els agents es preparin per poder utilitzar BIM a tots els nivells de les seves organitzacions. Això implica formació i aprenentatge i per tant un esforç inicial que vindrà compensat per un augment de la productivitat i una disminució de errors i incidències que tenen costos considerables, La consideració dels costos d’utilització i manteniment dels equipaments valorats en la metodologia BIM és una de les altres factors que influiran positivament en els usuaris finals del  equipaments projectats i construïts.

Així mateix, la favorable valoració de la nova estratègia d’Infraestructures i de la presentació efectuada no resolen alguns dubtes que generen a les empreses constructores. Al nostre parer, la metodologia BIM hauria de ser assumida per l’iniciador del projecte i aplicada a totes les seves fases. Fer-ho a mig camí genera costos d’adaptació que algú haurà de suportar, i d’aquesta manera els projectes BIM implicaran més costos a l’abordar nous aspectes.

Preparar els “projectes constructius BIM” per part de les empreses constructores té un cost que pot ser considerable. La responsabilitat entre qui “edita”, qui actua com a “consultor” i qui “supervisa”,  pot generar dificultats que difícilment es podran resoldre en un contracte tipus i que han de generar diàleg, negociació i acords en situacions concretes.

En aquest sentit, des del Gremi de Constructors de Barcelona i Comarques farem tot el que calgui per facilitar la formació BIM i LEAN a tots els nivells i ens oferim a col·laborar amb tots els altres agents del sector. I no cal dir que oferim aquesta necessària col·laboració a Infraestructures i a les empreses i departaments de les diferents administracions.

Josep Gassiot Matas
President del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques

No hi han comentaris

Publica un comentari