Com gestionar els residus en la construcció?

El sector de la construcció genera grans quantitats de residus que van des de terres i runa, materials de neteja i manteniment en certs casos tòxics i perillosos. Una mala gestió dels residus pot ser una font de pol.lució de l’aigua, sòl i aire, com a conseqüència de la filtració de substàncies contaminants a través dels residus. Residu de la construcció i demolició (RDC): Aquells que s’originen en els processos d’execució material dels treballs de construcció, tant de nova planta com de rehabilitació o de reparació i de les operacions de desmuntatge, desmantellament o demolició d’edificis i instal.lacions que es troben inclosos...

Si s'arriba o se supera el màxim de 720 dies d’indemnització en data del 12 de febrer de 2012, no es genera indemnització pel període posterior. En la seva sentència de 18 de febrer de 2016, la Sala del Social del Tribunal Suprem ha clarificat la seva doctrina sobre la Disposició Transitòria 5ª de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, que estableix: “La indemnització per acomiadament improcedent dels contractes formalitzats amb anterioritat al 12 de febrer de 2012 es calcularà a raó de 45 dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis anterior a tal data,...

Si féssim una llista de les cantonades més il.lustres de Barcelona, aquesta, sense cap mena de dubte, encapçalaria el catàleg. En la confluència de la Gran Via i el Passeig de Gràcia trobem un edifici emblemàtic de la ciutat, l’antic Palauet Marcet, conegut per la majoria de persones com a Cinema Comèdia, nom que adoptà l’any 1960. El pas del temps i les diverses intervencions al llarg de la seva història han evidenciat la necessitat de ser restaurat, un treball minuciós i manual que ha dut a terme Trac Rehabilitació d’Edificis S.L. Ni més ni menys que 129 són els anys...

L’amiant és un mineral format per fibres microscòpiques de gran durabilitat i baix cost que es va utilitzar molt en la construcció d’edificis entre els anys 60 i 80 del segle passat, a causa de les seves característiques aïllants, tèrmiques i modelables, a més de tenir un baix cost econòmic. Actualment –i des de l’any 2002– l’ús d’amiant al nostre país està prohibit. On es pot trobar material amb amiant? Si fem treballs d’enderroc, manteniment i/o rehabilitació a una construcció realitzada entre els anys 60 i 80 tenim moltes possibilitats de trobar material amb contingut d’amiant. També es pot haver afegit o tret...

A la jornada del darrer 7 de març sobre eficiència energètica, vam comptar amb la participació de la multinacional francesa Somfy, líder mundial en l’automatització de portes i finestres per habitatges i la indústria de la construcció, amb més de 100 milions de motors venuts a tot el món. La xerrada va anar a càrrec del Sr. Albert López, arquitecte especialista de Somfy, el qual durant la seva intervenció va apostar decididament per l’adopció de les noves tecnologies amb relació al control de l’habitatge. “Hem de conjugar el món del mòbil amb el de l’habitatge”, va defensar. La proposta que va...

Consideracions prèvies La Unió Temporal d’Empreses - UTE és un sistema d’agrupació d’empreses que dóna lloc a una organització sense personalitat jurídica, que té com a finalitat l’execució d’una obra, servei o subministrament determinat. Les obligacions són assumides pels membres de la UTE amb caràcter solidari. La UTE té caràcter temporal, es constitueix per un temps definit, que no és altre que la duració del contracte, inclòs el termini de garantia, i que no podrà superar els deu anys. L’Objecte de la Unió serà l’execució del contracte adjudicat, així com els seus complementaris i accessoris de l’objecte principal. De resultar adjudicatària del contracte, la UTE...

El projecte de remodelació de l’edifici del Mercat de Sant Antoni entra en la seva recta final, ja que es preveu que el vell mercat torni a obrir les seves portes a la tardor del 2017. Així ens ho van indicar al Gremi durant la visita guiada a la qual vàrem comprovar de primera mà la magnitud del projecte de reforma, que finalment suposarà una inversió aproximada de 70 milions. Realitzada el passat juliol i amb l’assistència de nombroses constructores agremiades, al llarg de la visita vam constatar la contundent transformació del mercat, que consisteix en la reforma i modernització de...

Les característiques específiques del sector de la construcció, on concorren una gran quantitat d’agents, generen una important conflictivitat: alta sinistralitat laboral, qüestions administratives (llicències), gran nombre d’empreses subcontractades, necessitat d’assegurances (RC, Tot Risc, Decennal), contractes de compra de material, de serveis, de subministraments...

El passat dijous 25 de febrer es va celebrar a la seu del Gremi el darrer esmorzar de la Comissió RiMe, amb el patrocini de Sto Sdf Ibérica especialistes en sistemes d’aïllament tèrmics/acústics i en pintures. La sessió va començar amb una reflexió arran del darrer informe del Grup de Treball de la Construcció de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut al Treball, el qual constata l’augment de la sinistralitat a les obres que malauradament s’ha produït en els darrers anys, tendència per la qual cal extremar les precaucions. És destacable com l’informe conclou que el 61% dels sinistres són deguts...

De reformes al nostre entorn se’n duen a terme cada dia, però topar amb una casa de 300 anys no és una cosa pas quotidiana. Aquest és el cas d’una casa del carrer Correu de Vilanova i la Geltrú, que antigament havia estat un convent i que avui dia l’empresa Bioclimateam està reformant perquè esdevingui una consulta homeopàtica i un habitatge sostenible. A grans trets, una reforma sostenible representa un repte més complex que realitzar una obra nova sostenible, atès que els criteris d’eficiència, salut i respecte pel medi ambient en el context d’una rehabilitació ecològica exigeixen un nivell d’implicació molt...