Notícies

CONSTA certifica la qualitat, transparència i responsabilitat de les empreses i professionals que fan una aposta clara i decidida per valors com la formació i fidelització del seu personal, la prevenció de riscos o l’atenció diligent de tot tipus de queixa o reclamació duta a terme pel client.