BUSCADOR

Simulador de mesures de rehabilitació energètica d’edificis de l’ICAEN

Simulador de mesures de rehabilitació energètica d’edificis de l’ICAEN

Et recordem que tens disponible de manera gratuïta el Simulador de mesures de rehabilitació energètica d’edificis, una aplicació que mostra la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures de rehabilitació energètica als edificis residencials. L’eina s’adreça a arquitectes, enginyers de la construcció i altres professionals del món de l’edificació, per orientar-los a l’hora de dissenyar i definir les estratègies òptimes a executar en el cas d’una rehabilitació. També pot ser útil per a propietaris i promotors que es plantegen rehabilitar el seu habitatge, per tenir una primera noció de les possibles opcions de rehabilitació tenint en compte l’estalvi energètic, el cost econòmic i el temps d’amortització de les mesures que es desenvolupin.

Vols que un edifici sigui més eficient energèticament i no saps per on començar? Click To Tweet

Els resultats que mostra l’eina són simulats i són una aproximació per a una futura rehabilitació energètica, ja que variaran en funció de l’ús de cada habitatge. El simulador  -que fa els càlculs en base a l’antiguitat de l’edifici, el seu ús i la seva ubicació geogràfica-, té en compte variables com la millora del confort tèrmic, la millora del confort acústic, o l’augment del valor de mercat de l’immoble, factors intrínsecs a qualsevol rehabilitació energètica i decisius a l’hora d’emprendre una reforma, donada la dificultat de quantificar-los econòmicament. Més enllà dels resultats que mostri l’eina, caldrà que cada tècnic apliqui el seu criteri, expertesa i coneixement professional per aconseguir un edifici confortable, atractiu, d’alta eficiència energètica i de baixes emissions. Tanmateix, sempre és recomanable que sempre es consulti un professional qualificat abans d’abordar un projecte de rehabilitació.

Per a més informació, podeu consultar el Quadern Pràctic “Rehabilitació energètica d’edificis” que ofereix informació general sobre possibles solucions tècniques per aconseguir rehabilitar els edificis existents en funció de la seva tipologia i de la zona climàtica de Catalunya on estigui ubicat

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *