BUSCADOR

eficiència energètica Tag

Et recordem que tens disponible de manera gratuïta el Simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis, una aplicació que mostra la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures de rehabilitació energètica als edificis residencials. L'eina s'adreça a arquitectes, enginyers de la construcció i altres professionals del món de l'edificació, per orientar-los a l'hora de dissenyar i definir les estratègies òptimes a executar en el cas d'una rehabilitació. També pot ser útil per a propietaris i promotors que es plantegen rehabilitar el seu habitatge, per tenir una primera noció de les possibles opcions de rehabilitació tenint en compte l'estalvi energètic, el cost...

En España (a instancias de las exigencias de Europa) se elaboró en 2014 la “Estrategia a Largo Plazo para La Rehabilitación Energética del sector de la edificación”. Se trata de un documento ambicioso que puso sobre la mesa –entre otros- dos puntos cruciales: La 1ª acción a acometer en cualquier rehabilitación energética de un edificio debe ser siempre actuar sobre la envolvente; Hemos de llegar a un ritmo anual superior a 200.000 viviendas rehabilitadas energéticamente, o no se llegará a los objetivos de reducción de emisiones necesarios. Tras leer lo anterior, ¿todavía seguimos de brazos cruzados? De una manera u otra, la Administración Pública articulará...