Arriba a Catalunya el projecte RePublic_ZEB

Arriba a Catalunya el projecte RePublic_ZEB

La Comissió Europea ha impulsat el projecte RePublic_ZEB per tal de proporcionar els mitjans necessaris per reduir el consum d’energia dels edificis públics a nivells gairebé nuls. L’objectiu de la campanya és desenvolupar i promoure les eines bàsiques per rehabilitar els edificis per aconseguir que esdevinguin nZEB (nearly Zero-Energy Building), és a dir, construccions amb un alt nivell d’eficiència energètica i confort, on la poca demanda d’energia se subministra a base de fonts renovables que es troben in situ o en l’entorn.

Segons la Directiva Europea d’Eficiència Energètica 2010/31/UE, a partir de l’any 2020 tots els edificis públics de nova construcció hauran de ser nZEB i la resta caldrà rehabilitar-los per aconseguir que tinguin nivells de consum gairebé nuls. El motiu pel qual s’ha establert aquesta normativa respon a la necessitat de reduir la dependència energètica, atès que el 40% de l’energia consumida a la Unió Europea correspon als edificis.

El projecte s’ha presentat aquesta setmana a la seu que l’Institut de Recerca d’Energia de Catalunya té a Barcelona. Al llarg de la sessió s’han exposat els informes realitzats per conèixer la situació actual dels edificis públics per tal de, a partir d’aquí, prendre les mesures necessàries. D’aquesta forma, l’informe s’ha basat en dues construccions concretes: les oficines de què disposa la Generalitat de Catalunya al carrer Sepúlveda de Barcelona i l’hospital Joan XXIII de Tarragona. A través d’aquests dos estudis de cas s’ha pogut obtenir una sèrie de paràmetres que caldrà aplicar a edificis de característiques homologables.

RePublic_ZEB inclou una eina senzilla que permet calcular els requeriments d’energia primària dels edificis. Aquest instrument, basat en 17 tecnologies d’eficiència energètica, proporcionarà als professionals de la indústria la informació tècnica i econòmica de les mesures d’eficiència energètica que necessitaran per escollir la rehabilitació més efectiva.

Tot i que actualment el projecte es troba en fase de presentació als onze països participants, s’estan prenent mesures per part dels socis del projecte per reunir-se amb les autoritats competents de cada país. D’altra banda, ja s’han establert les primeres jornades de formació per a constructors i propietaris d’edificis amb l’objectiu d’explicar què és una construcció nZEB, concretar la seva aplicació en situacions reals i presentar les combinacions de mesures d’eficiència energètica per a la rehabilitació, les quals han estat dissenyades durant el projecte de RePublic_ZEB.

D’aquesta manera, cada cop sentirem més a parlar de la rehabilitació d’edificis cap a construccions nZEB, començant per les construccions públiques, ja que els actuals paràmetres de consum energètic tenen data de caducitat i caldrà dur a terme una adequació que respongui a la normativa europea. Sembla que finalment la reducció dels nivells de consum energètic serà una realitat i deixarà de ser debat; un debat que, per cert, no va començar pas ahir.

1Pots comentar aquesta entrada
  • admin
    Publicat a les 09:02h, 15 gener Respon

    Comentari de prova

Publica un comentari