BUSCADOR

ICAEN Tag

Et recordem que tens disponible de manera gratuïta el Simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis, una aplicació que mostra la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures de rehabilitació energètica als edificis residencials. L'eina s'adreça a arquitectes, enginyers de la construcció i altres professionals del món de l'edificació, per orientar-los a l'hora de dissenyar i definir les estratègies òptimes a executar en el cas d'una rehabilitació. També pot ser útil per a propietaris i promotors que es plantegen rehabilitar el seu habitatge, per tenir una primera noció de les possibles opcions de rehabilitació tenint en compte l'estalvi energètic, el cost...

A la seu del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques va celebrar-se el passat divendres dia 28 d’octubre la jornada “Smart Building: Construcció Eficient i Sostenible”, a la qual van presentar-se idees i exemples d’èxit que marquen camí per tal d’aprofitar les millores tecnològiques al nostre parc d’habitatges, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i l’eficiència energètica dels edificis. La jornada, organitzada conjuntament amb el Cercle d’Infraestructures i el Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, va aplegar a gran varietat d’actors del sector de la construcció a la ciutat, va posar de manifest la...

Des de l’aprovació de la normativa de Certificació Energètica per part del Reial Decret 235/2013, la figura del Tècnic de Certificació Energètica ha esdevingut fonamental en el mercat inmobiliari, donat l’obligació de certificar per a tots aquells habitatges i locals que vulguin ser llogats o venuts. Recordem que la responsabilitat d'obtenir aquest certificat energètic és del propietari de l'habitatge, qui ha de contractar a un certificador que avaluarà el comportament energètic de l'edifici, per obtindre el certificat i inscriure'l al registre. Posteriorment l'Institut Català d'Energia emetrà l'etiqueta energètica, que serà lliurada al propietari juntament a la certificació, amb una vigència de...