BUSCADOR

Liquidació d’IVA. i pagament a compte d’IRPF. 4t Trimestre 2017. Resum Anual de l’IVA

Liquidació d’IVA. i pagament a compte d’IRPF. 4t Trimestre 2017. Resum Anual de l’IVA

El proper dia 30 de gener finalitza el termini de presentació de la declaració-liquidació corresponent al 4t trimestre d’IVA. i la declaració-resum anual del mateix impost, així com el pagament fraccionat a compte de la Renda (models 130 i 131).

Si el resultat de la seva liquidació fos negatiu, és aquest període en el qual podrem sol•licitar la devolució.

En cas de pagar lloguers de locals de negoci en els quals és obligatori aplicar retenció, així com retencions de treball, professionals o capital mobiliari, necessitem que ens remetin les quantitats pagades i retingudes en aquest trimestre per tal de poder complimentar les corresponents declaracions, i el resum anual de retencions sobre els mateixos, que hauran de presentar-se a Hisenda el proper 22 de gener. (models 111, 115 i 123).

El 30/01 finalitza el termini de l'IVA. i la declaració-resum anual del mateix impost Click To Tweet

Per tant, preguem que amb la major brevetat possible, ens facin arribar tota la informació necessària per tal d’elaborar les esmentades declaracions, o bé, truquin per a concertar dia i hora

ATENCIÓ:

Si s’escull l’opció de domiciliació bancària, aquest ha de fer-se abans del dia 15 de gener pel que fa als models 111, 115 i 123, i abans del dia 25 de gener pel que fa als models 130 i 303, ja que a partir d’aquesta data no es permet utilitzar aquest sistema, per tant, seria convenient que ens remetessin la informació el més aviat possible.

RECORDATORI:

En cas d’haver realitzat operacions exemptes d’IVA, que no siguin exportacions, i que poden suposar l’aplicació de la Regla de Prorrata en l’esmentat impost, així com operacions intracomunitàries i/o adquisicions de serveis exempts d’IVA, els quals puguin suposar la inversió del subjecte passiu, comuniqui’ns-ho a fi i efecte de poder adaptar-li aquestes operacions en les declaracions a presentar.

Joaquim Coma Borsot
BNFIX PICH ADVOCATS – ECONOMISTES
TAX, LEGAL, AUDIT

També et pot interessar

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *