Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona Tag

A qui no li han preguntat alguna vegada si s'ha rentat les mans? Aquest simple gest que avui dia ens sembla normal i habitual, encara segueix sent un aspecte que en altres llocs del planeta requereix ser fomentat per evitar la transmissió de malalties. Sembla doncs que no afecta el món de la construcció. Tanmateix, fem una ullada més profunda a veure què trobem. Rentar-se les mans és un costum consolidat; però fa només 55 anys enrere no era així. L'any 1961 es va posar en marxa la primera campanya pública de salut per promocionar el rentat de mans en Estats Units....

Des d’aquest novembre i fins al gener, l’empresa agremiada CRG 2010 exposa diferents tipus de poliuretà projectat de cel.la tancada de BASF a la zona d’exposicions de la seu del Gremi. Aquest tipus de poliuretà permet un òptim aïllament tèrmic, impermeabilització amb el corresponent compliment de les exigències de comportament al foc Amb la generació de sistemes de poliuretà projectat Elastospray de BASF, sistemes de cel·la tancada, amb la classificació CCC4 del marcatge CE, s'aconsegueix amb un sol producte el millor aïllament tèrmic i al seu torn la impermeabilització de paraments verticals en qualsevol zona climàtica sense necessitat de cap morter...

Amb el lema “Si tens un pis vuit, tu tens la clau”, el Consorci d’Habitatge de Barcelona està fent ressò del programa de la Borsa d’habitatge de Lloguer Social a través de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge, per tal d’oferir els serveis de mediació entre els propietaris d’habitatges buits i possibles llogater, a fi i efecte d’incrementar el nombre d’habitatges de lloguer a preus assequibles i facilitar l’accés a unitats de convivència i a joves d’entre 18 i 35 anys que compleixin els requisits d’accés a la borsa. Aquests pisos són visitats/avaluats per tècnics de l’Ajuntament, on en la majoria de...

El Servei de Seguretat d’Instal·lacions ha rebut un augment de consultes per part d’arquitectes sobre la problemàtica de la inexistència de previsió de refugis o espais lliures de seguretat en projectes d’edificació d’Obra nova. En aquest sentit, el Gremi d’Ascensors recorda com el Servei de Seguretat d’Instal·lacions manté la valoració de que en OBRA NOVA no tenen cabuda els projectes d’edificació que no contemplin aquesta previsió dels refugis o espais lliures de seguretat, i per tant ens alerten que el projectista ha de tenir present aquesta previsió, la qual quedaria limitada a la seva excepció únicament en els casos de noves...

Des del passat octubre és obligatori per a les empreses propietàries de vehicle donar-se d'alta al sistema de l’Adreça Electrònica Vial (DEV), ja que és la via per la que rebran les multes de trànsit d’aquests vehicles i altres notificacions, com poden ser les incidències relacionades amb el carnet de conduir, els punts, la caducitat del carnet, etc. La DEV és una bústia electrònica amb la qual la Direcció General de Trànsit i les altres administracions amb competències en trànsit han de comunicar les multes o qualsevol notificació de trànsit al titular dels vehicles, alhora que s'avisarà a l'interessat per SMS o...

Emmarcat en els actes de la darrera Fira ePower & Building, a IFEMA, va presentar-se l’Informe Especial CEPCO amb Propostes sobre Reforma i Rehabilitació d’habitatges i edificis. L’informe de la  Confederació Espanyola d’Associacions de Fabricants de Productes de Construcció (CEPCO) vol donar resposta a la necessitat del parc edificat espanyol d’actuacions de reforma, rehabilitació i regeneració i la de consolidar una ocupació de qualitat, ben formada, al servei d’unes obres de reforma que aportin qualitat, seguretat, sostenibilitat, eficiència energètica, confort acústic i totes i cadascuna de les prestacions del Codi Tècnic de l’Edificació o de les Instruccions d’Obra Pública, al costat d’un canvi cultural de la població i...

A la seu del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques va celebrar-se el passat divendres dia 28 d’octubre la jornada “Smart Building: Construcció Eficient i Sostenible”, a la qual van presentar-se idees i exemples d’èxit que marquen camí per tal d’aprofitar les millores tecnològiques al nostre parc d’habitatges, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i l’eficiència energètica dels edificis. La jornada, organitzada conjuntament amb el Cercle d’Infraestructures i el Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, va aplegar a gran varietat d’actors del sector de la construcció a la ciutat, va posar de manifest la...

El entorno en el que actúa un administrador, patrono, etc.  es cada vez más complicado: los accionistas y socios más exigentes, los deberes inherentes al cargo más estrictos, aumentan los riesgos asociados a la globalización, se endurecen las normas de gobierno corporativo… La complejidad, la dificultad de las decisiones y la  gestión del Administrador son objeto de análisis por todas las partes interesadas: accionistas, socios, empleados, clientes, proveedores…Cualquier administrador, ya sea ejecutivo o no ejecutivo, de hecho o derecho, puede exponerse a responsabilidades civiles o penales relacionadas, entre otras, con: Falta de supervisión, mala gestión del patrimonio de la entidad, competencia...

Cada vegada és més freqüent veure com comunitats de veïns són sancionades per diferents tipus d’infraccions (contractació submergida, obres, etc) fruït del desconeixement de la legislació vigent que regula els diferents àmbits en que ens podem arribar a moure en cas de realitzar obres o manteniments. Això ens porta a dir que la gran majoria de Comunitats de Propietaris i, sobretots els seu President, desconeixen les obligacions i responsabilitats que s’adquireixen en el moment en que s’ha d’executar una obra  a la finca, ja que “ningú ha estudiat per ser President de la Comunitat”. El RD 1627/1997 estableix al seu Annex I...

En España (a instancias de las exigencias de Europa) se elaboró en 2014 la “Estrategia a Largo Plazo para La Rehabilitación Energética del sector de la edificación”. Se trata de un documento ambicioso que puso sobre la mesa –entre otros- dos puntos cruciales: La 1ª acción a acometer en cualquier rehabilitación energética de un edificio debe ser siempre actuar sobre la envolvente; Hemos de llegar a un ritmo anual superior a 200.000 viviendas rehabilitadas energéticamente, o no se llegará a los objetivos de reducción de emisiones necesarios. Tras leer lo anterior, ¿todavía seguimos de brazos cruzados? De una manera u otra, la Administración Pública articulará...