BUSCADOR

CRG 2010 presenta diferents tipus de poliuretà a la zona d’exposició del Gremi

CRG 2010 presenta diferents tipus de poliuretà a la zona d’exposició del Gremi

Des d’aquest novembre i fins al gener, l’empresa agremiada CRG 2010 exposa diferents tipus de poliuretà projectat de cel.la tancada de BASF a la zona d’exposicions de la seu del Gremi. Aquest tipus de poliuretà permet un òptim aïllament tèrmic, impermeabilització amb el corresponent compliment de les exigències de comportament al foc

Amb la generació de sistemes de poliuretà projectat Elastospray de BASF, sistemes de cel·la tancada, amb la classificació CCC4 del marcatge CE, s’aconsegueix amb un sol producte el millor aïllament tèrmic i al seu torn la impermeabilització de paraments verticals en qualsevol zona climàtica sense necessitat de cap morter hidròfug.

A més BASF compta amb el sistema Elastospray DAU Façanes Ventilades que a més de complir amb les exigències d’aïllament i impermeabilitat, compleix també amb l’exigència de comportament al foc, aconseguint la classe B-s2, d0 necessària per a les façanes de més de 18 m d’alçada o bé per a aquelles que té accés públic.

Aquests sistemes i solucions, estan certificats amb un Document d’Adequació a l’Ús (DAU 11/069) emès per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, ITeC, el que ve a garantir un alt nivell d’aïllament tèrmic i impermeabilització de les façanes (la solució estan certificada per un grau de impermeabilitat de 5).

Aquesta generació de sistemes de poliuretà supera amb escreix les prestacions de estanquitat a l’aigua d’altres tècniques utilitzades tradicionalment per a façanes ventilades.

A causa de la seva estructura de cel·la tancada, els resultats dels assaigs de pressió de columna d’aigua i de resistència a l’aigua de pluja sota polsos de pressió d’aire han demostrat la seva idoneïtat fins a pressions de 1.800 Pa (pressió equivalent a un vent de 198 km / h). Les solucions habituals no acostumen a superar els 1.000 Pa.

A aquestes prestacions cal afegir que es tracta d’un sistema continu sense juntes, que no absorbeix pols ni humitat ni desprèn fibres. La seva extraordinària adherència al suport ha estat assajada després de procediments d’envelliment accelerat, així com també ha estat sotmesa ha proves de fissuració que han demostrat la seva resistència.

Totes aquestes característiques fan que l’aïllament i la impermeabilització de l’edifici quedi assegurada al llarg de tota la seva vida útil.


 Us recordem que la zona d’exposició del vestíbul de la seu del Gremi es tracta d’una iniciativa que permet a les empreses agremiades donar a conèixer productes, projectes i mostres de materials, entre altres, que vulguin destacar i difondre. El vestíbul de l’edifici és un espai concorregut per empresaris i professionals vinculats de ple en el món de la construcció. D’aquesta manera, les exposicions esdevenen un reclam per a tot aquell que visiti la seu del Gremi.

Totes aquelles empreses que desitgeu donar a conèixer productes, materials o altres elements que vulgueu difondre, poseu-vos en contacte al telèfon 932 659 430 o bé a l’adreça info@gremi-obres.org.

crg-expo-foto2

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *