BUSCADOR

constructores Tag

Cada cop sembla més imprescindible conèixer i dominar la metodologia de treball BIM per als professionals de la construcció. Ha arribat un punt en què no només els arquitectes, arquitectes tècnics i promotors han de saber gestionar les obres amb aquesta metodologia de treball, cal que tots els agents implicats en el procés constructiu també l’apliquin en les seves tasques. Però, per què? “Als constructors ens interessa saber i controlar el cost de l’obra, durant tot el procés executiu del projecte”, assegura Roger Buxadé, propietari de l’empresa agremiada Coserge. La metodologia de treball BIM contempla 5 dimensions: 3D (Representació geomètrica), 4D...

Consideracions prèvies La Unió Temporal d’Empreses - UTE és un sistema d’agrupació d’empreses que dóna lloc a una organització sense personalitat jurídica, que té com a finalitat l’execució d’una obra, servei o subministrament determinat. Les obligacions són assumides pels membres de la UTE amb caràcter solidari. La UTE té caràcter temporal, es constitueix per un temps definit, que no és altre que la duració del contracte, inclòs el termini de garantia, i que no podrà superar els deu anys. L’Objecte de la Unió serà l’execució del contracte adjudicat, així com els seus complementaris i accessoris de l’objecte principal. De resultar adjudicatària del contracte, la UTE...