Resum de la jornada RiMe de l’1/06/2023

Jornada Rime solucions minorar consum energetic edificis

Resum de la jornada RiMe de l’1/06/2023

Temàtica de la sessió: Programa Construyendo Empleo/ Solucions eficients per minorar el consum energètic dels edificis

La nova jornada de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment dels Edificis (RiMe), celebrada el passat dijous 1 de juny de 2023 a la seu del Gremi, va estar dedicada a les Solucions eficients per minorar el consum energètic dels edificis. 

La jornada va comptar amb la presència destacada de Cèsar de Cara, enginyer de la Divisió de gestió Energètica de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i Alex Olives, Responsable a Quadrifoli, empresa especialitzada en enginyeria d’instal·lacions, consultoria energètica i rehabilitació d’edificis. També es va comptar amb la presència de Mercè Polo, secretària de la Fundación Laboral de la Construcción i gerent del Gremi, qui va explicar la darrera iniciativa del projecte Construyendo Empleo.

Primera part: Presentació i benvinguda a la sessió. Programa Construyendo Empleo.

Com a presentació i benvinguda del debat, Josep Antoni Martínez Zaplana, president del Gremi, va recordar que aquestes sessions RiMe s’organitzen per tractar els temes que són tendència al sector. En aquest sentit, el president va afirmar que “l’eficiència energètica és un tema candent, sobretot quan ve lligada amb la qüestió de les ajudes”. Aquesta darrera sessió, va explicar Martínez, es va plantejar a partir de la idea de resoldre els dubtes que poden sorgir a les comunitats de propietaris quan sovint es confon eficiència energètica amb font d’energia i en la diferència entre consum i demanda.

Un cop repassats els punts essencials de la sessió, el president del Gremi va donar la paraula a Mercè Polo, secretària de la Fundació Laboral de la Construcció i gerent del Gremi, qui va introduir el Programa Construyendo Empleo, un projecte de la Fundación Laboral de la Construcción que incentiva la participació de les empreses del sector amb la finalitat de millorar plantilles i cobrir les mancances de personal, tema cabdal per al sector.

Amb la finalitat de facilitar tot el procés, Mercè Polo va explicar que la Fundación Laboral de la Construcción ha creat un nova App a través de la que es podran consultar les ofertes de feina, sempre tenint la garantia de complir amb el conveni general del sector de la construcció. Així mateix, tant el Gremi com la Confederació Catalana de la Construcció també són part activa en la recerca i captació de personal pel sector.

 

Segona part: Solucions eficients i subvencions. Bombes de Calor i Fotovoltaica

En aquest punt del debat, el torn de paraula es va cedir a Cèsar de Cara, enginyer de la Divisió de gestió Energètica de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), qui va apuntar que des de l’ICAEN són conscients de la “voràgine administrativa” que a vegades suposen els tràmits de les subvencions i de la feina que s’està duent a terme perquè aquests cada cop siguin més accessibles.

L’enginyer va exposar que moltes de les subvencions demanen disminuir la demanda, és a dir, que no es necessiti tanta energia per arribar a nivells òptims de confort. En aquest sentit, per disminuir aquesta demanda, l’únic que resta són les accions dutes a terme en l’edifici amb la intenció de transformar-lo en un edifici passiu.

Tot seguit, de Cara, va parlar de la bomba de calor i de com cada vegada agafa més rellevància a l’hora de parlar d’eficiència energètica, sent important des de que es planteja el consum energètic d’un edifici. Per aquest motiu, va explicar, des de l’ICAEN s’han publicat 3 estudis sobre aquesta tecnologia tot esperant que serveixen per aportar informació útil al sector i també per ampliar els coneixements, potencial i limitacions d’aquesta tecnologia.

En referència a les plaques fotovoltaiques i a la seva instal·lació, de Cara va explicar que per tal d’aconseguir un màxim rendiment energètic cal seguir un certs criteris i recomanacions que els diferents enginyers, projectistes i instal·ladors poden trobar a la guia tècnica proporcionada per l’ICAEN, on es faciliten les eines per tal de fer una instal·lació òptima dels sistemes fotovoltaics posant èmfasi en la necessitat d’aprofitar al màxim la superfície disponible de les cobertes.

Jornada Rime

Una altra qüestió a tractar per l’enginyer va ser el Certificat d’Actuació d’Estalvi Energètic o CAES, un document que el Sistema Nacional d’Obligacions d’Eficiència Energètica (SNOEE), ha regulat com a alternativa al Fons Nacional d’Eficiència Energètica (FNEE) (Orden TED/220/2022, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2022.).

Els beneficiaris d’aquest document poden ser aquelles persones físiques o jurídiques que sent titular, arrendatari o ocupant de les instal·lacions sobre les quals s’ha executat l’actuació d’eficiència energètica, hagin obtingut un impacte positiu dels estalvis d’energia final generat. El beneficiari, però, també podria no ser el propietari de l’estalvi d’energia final, sinó aquella persona que duu a terme una inversió de l’actuació en eficiència energètica amb la finalitat d’obtenir l’estalvi d’energia final per sí mateix o per a un tercer. Sobre aquesta qüestió, Cèsar De Cara va incidir en què cal un “Conveni CAE” on hi hagi un acord entre el subjecte obligat o delegat amb el propietari de l’estalvi d’energia final, que faci constar aquesta cessió de l’estalvi energètic a canvi d’una contraprestació.

Com a punt final de la seva presentació, Cèsar De Cara va fer un petit recull de les condicions de les bonificacions fiscals. Aquestes s’aplicaran a les obres realitzades des del 5 de novembre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023 i només s’aplicarà la deducció al període impositiu de la realització de la rehabilitació. Podeu consultar la presentació aquí:

–Enllaç de presentació d’aquesta part de la jornada

Per la seva banda, Alex Olives, Responsable a Quadrifoli, com a arquitecte que treballa habitualment amb instal·lacions en edificis, va incidir en la necessitat de reduir la demanda i evitar instal·lacions el màxim possible.

Baixar la demanda és intervenir en els elements arquitectònics com ara finestres: cal tenir en compte la seva posició, si estan al sud o al nord i actuar en conseqüència. “Un edifici, una vegada ben conceptualitzat, l’únic que queda és posar aerotèrmia o bombes de calor, sempre mirant de fer un ús correcte d’aquests aparells per treure el major rendiment possible i doblar la seva eficàcia”.

Per això, va recalcar Olives, es important que l’usuari final sigui coneixedor del que se li està posant. Un ús correcte repercutirà en el seu estalvi ja que pagarà molt poc per l’energia consumida.

Tercera part: Cloenda de la sessió i Networking

Finalment, la RiMe va agraïr als ponents la seva participació a la sessió i va convidar la resta d’assistents a resoldre qualsevol qüestió que hagués sorgit durant les presentacions. Un cop resolts els dubtes, el president del Gremi, Josep Antoni Martínez, va animar els assistents a gaudir de l’esmorzar preparat per aquesta ocasió, convidant-los també a aprofitar aquest moment de distensió per establir un petit networking i compartir interessos del sector.

No hi han comentaris

Sorry, the comment form is closed at this time.