BUSCADOR

Comunitat de propietaris Tag

Cada vegada és més freqüent veure com comunitats de veïns són sancionades per diferents tipus d’infraccions (contractació submergida, obres, etc) fruït del desconeixement de la legislació vigent que regula els diferents àmbits en que ens podem arribar a moure en cas de realitzar obres o manteniments. Això ens porta a dir que la gran majoria de Comunitats de Propietaris i, sobretots els seu President, desconeixen les obligacions i responsabilitats que s’adquireixen en el moment en que s’ha d’executar una obra  a la finca, ja que “ningú ha estudiat per ser President de la Comunitat”. El RD 1627/1997 estableix al seu Annex I...

Quan s'executa una obra s'adquireixen responsabilitats que la gran majoria de Comunitats de Propietaris i, sobretots els seu President, desconeixen. L'article posa sobre la taula els aspectes normatius a tenir en compte en una rehabilitació  // Vanesa Navarra