Reunió de la RiMe del 18 de juny de 2015

Reunió de la RiMe del 18 de juny de 2015

L’última reunió de la RiMe abans de les vacances d’estiu ha estat marcada per la visita de representants de la corredoria d’assegurances Jori Armengol & Associats, que han explicat als agremiats presents els diferents tipus de serveis que ofereixen.

Primerament, Mònica Lerma ha informat de l’assegurança Tot Risc Construcció (TRC), que cobreix accidents i robatoris a l’obra. Sobre el mateix, Eduard Botet ha indicat la seva adequació pel seu baix cost (al voltant de 700 euros per cada milió facturat) en relació a l’ampli ventall de situacions que cobreix.

Al fil de la presentació d’aquest tot TRC, alguns agremiats han mostrar la seva preocupació per l’habitual perjudici que reben per acabar assolint costos per accidents causats per tercers, com per exemple arquitectes o proveïdors.

De la mateixa Jori Armengol & Associats també han intervingut Eduard Botet i Javier Oviedo. Botet ha detallat les pòlisses d’accident (obligatòries per qualsevol empresa amb un o més treballadors contractats) i la d’assistència de viatge. D’altra banda, Oviedo ha informat de l’assegurança de crèdit i aval,  que dóna assistència en qüestions de finançament.

Recollida d’impressions del Beyond Building Barcelona – Construmat 2015

A la segona part de la jornada els assistents han donat pas a debatre primer sobre les conclusions del Beyond Building Barcelona, celebrat a finals de maig. Sergi Fuster, gerent d’Arqteria i amb estand al saló, es va mostrar satisfet amb la seva experiència i els contactes produïts i va encomanar a la resta d’agremiats la necessitat de participar molt més al proper saló, mitjançant una major presència i involucrament.

Formació professional Edif. i Obra Civil. Contingut de la Reunió del Departament de d’Ensenyament

Posteriorment, Josep A. Martínez, membre de la RiMe, va informar de les reunions mantingudes amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per reivindicar la figura de l’aprenent a l’obra. Tal com va dir Martínez, el sector demanda mà d’obra qualificada donat que la majoria de personal qualificat ja és major de 45 anys.

Per resoldre aquesta situació des de la RiME s’aposta per impulsar la formació dual que en altres sectors ja es practica i que despenalitza a les empreses mitjançant millors condicions en contractes formatius.

Jornada presentació Guía SEREM. Treballs de rehabilitació i manteniment sense projecte

La Guia SEREM fou un altre dels punts tractats durant la reunió. Es tracta d’una guia pràctica sobre treballs en obres sense projectes i estructurada amb fitxes per agent i fase, analitzant tant els treballs previs de diagnosi i planificació, com la contractació, execució i final d’obra.

Assumptes varis

Finalment, es va comentar la demanda d’empreses amb Segell Consta per part de l’ajuntament per a les borses de lloguer social i la nova línea del Banc Sabadell per a comunitats de propietaris.

No hi han comentaris

Publica un comentari