Les ITE com a fonaments de la rehabilitació

Fonaments de la rehabilitació

Les ITE com a fonaments de la rehabilitació

La ITE és la revisió que trobarà el problema a l’edifici per prevenir abans que esdevingui més gran i fonamentar la rehabilitació posterior. Per altra banda, també cal recordar que les ITE només obliguen a fer una reforma en casos extrems, quan es trobi un risc real per a la seguretat de les persones. En tot cas, les ITE són una eina de gran utilitat per detectar les mancances i les necessitats de l’edifici de cara a una posterior rehabilitació del mateix.

Cal recordar que amb el Decret 67/2015, de 5 de maig les ITE van rebre un gran impuls amb l’obligatorietat per als propietaris d’immobles d’habitatges de la pertinença i actualització del Llibre de l’Edifici. Amb la seva aprovació també es garanteix que es posarà en coneixement de la Generalitat el contingut de les inspeccions efectuades i s’estableixen unes noves bases reguladores de les Inspeccions Tècniques dels Edificis: terminis per aprovar l’examen, qualificació de les deficiències, i s’estableix la competència d’atorgar certificats d’aptitud de l’edifici a l’Àgencia de l’Habitatge de Catalunya i a les administracions locals.

L’impuls que representa el Decret 67/2015 suposa un increment de la importància de les ITE, sent necessari i profitós saber com aplicar les tècniques d’inspecció i diagnosis necessàries per tractar la patologia detectada, així com manejar amb destresa la normativa vigent i realitzar projectes de rehabilitació. En aquest sentit, des del Gremi impartim el curs de Fonaments de la Rehabilitació amb la finalitat d’assolir les capacitats esmentades. El curs, que s’impartirà al Gener del 2017 i pel qual podeu trobar més informació AQUÍ, té els següents objectius específics:

-Conèixer els aspectes tècnics necessaris per a la redacció de la ITE (Inspecció tècnica dels Edificis), segons el recent publicat Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici que va entrar en vigor el passat 27 de maig de 2015.
– Informar sobre el nou marc legislatiu relatiu a l’edifici existent.
-Aportar eines pel reconeixement dels components, materials i sistemes constructius
-Formular criteris per la detecció i avaluació de lesions més comunes i deficiències i les causes que les produeixen.
-Oferir recursos per tal d’afrontar amb solvència la redacció de documents.
-Proposar metodologies per l’avualació integral de l’edifici.
-Donar a conèixer mecanismes per la seva gestió.

No hi han comentaris

Publica un comentari