BUSCADOR

Cobertura d’impagaments

Cobertura d’impagaments

Recordem que crèdit prové de la paraula llatina creditus que vol dir ‘creure’ o ‘cosa confiada’. Quan parlem de crèdit, la primera cosa que ens passa pel cap és un crèdit bancari, ja sigui en forma de préstec o de pòlissa, o bé una targeta de crèdit; però també podem associar el crèdit en l’àmbit comercial. Per exemple, quan un client nostre ens sol.licita pagar una factura a 90 dies des de l’emissió de la mateixa, nosaltres accedirem o no a aquesta proposta segons la confiança que tinguem –recordem el significat de la paraula ‘crèdit’. Una altra mostra d’això és una venda/operació comercial que podrem decidir no realitzar, bé perquè no coneixem el comprador, bé pel risc que comporta vendre-li a crèdit.

Com ja ens podem imaginar, la concessió d’aquest crèdit comporta una sèrie de riscos o perjudicis, ja que aquest client ens pot impagar per infinitat de causes o podem perdre una possible oportunitat de negoci amb el conseqüent perjudici que comporta principalment a la nostra tresoreria.

Una eina molt important que ens pot ajudar i/o minorar aquest risc és l’assegurança de crèdit, un instrument financer que permet protegir les empreses del risc d’impagament, ja sigui en actuacions d’origen comercial o polític dels crèdits atorgats als seus clients, com en operacions nacionals o, fins i tot, en exportacions.

És a dir, l’assegurança de crèdit ens permet prevenir un possible impagament causat per la insolvència d’un client i, al mateix temps, ens proporciona un control de la nostra cartera creditícia. En cas d’impagament, la companyia ens abonarà un percentatge del crèdit impagat i posteriorment realitzarà les gestions necessàries per al seu cobrament. Això permet a l’empresa aconseguir una disminució dels costos i de les tensions de tresoreria que poden provocar l’impagament i obtenir una protecció de la seva partida de clients i facilitat a l’accés al finançament.

En l’actualitat, podem assegurar la totalitat de les nostres vendes a crèdit –també existeixen fórmules per assegurar operacions concretes (d’una a vàries factures) amb un o diversos clients. A més, si ja tenim contractada una assegurança de crèdit, podem complementar-la amb la finalitat d’obtenir la màxima cobertura al menor cost possible.

Jori Armengol & Associats
Assessors en Assegurances del Gremi

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *