BUSCADOR

Blog

Recomanacions, entrevistes, notícies i reportatges sobre Construcció

La reforma dels 105.289 edificis mal conservats a Catalunya  i l’eliminació de les barreres arquitectòniques per persones amb problemes de mobilitat esdevenen actuacions imprescindibles per a la seguretat i la dignitat dels ciutadans