RiMe ESPECIAL D’AJUTS -11 D’ABRIL DE 2019 De què vam parlar?

Jornada RiMe

RiMe ESPECIAL D’AJUTS -11 D’ABRIL DE 2019 De què vam parlar?

El passat dijous 11 d’abril van reunir-se al Gremi un bon nombre de tècnics municipals i constructors per debatre sobre els ajuts a rehabilitació d’enguany. La reunió va ser satisfactòria amb un intercanvi fluid de qüestions diverses i d’interès pels assistents.

La jornada, patrocinada per la Caixa d’Enginyers, la qual presta unes condicions força avantatjoses  a les empreses del nostre sectorva començar amb una explicació dels ajuts 2019 a càrrec de Javier Burón, gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. Dels mateixos, es va defensar un increment en els darrers anys de les quantitats pressupostades, amb subvencions adreçades especialment a persones amb pocs recursos i a barris econòmicament deprimits. També va destacar-se la vinculació dels ajuts a l’índex de preus de lloguer com mecanisme antiespeculatiu, així com l’assoliment de mecanismes de crèdit per combinar-los a les subvencions.

De cara a properes convocatòries d’ajuts van indicar-se diferents objectius, entre els quals estarien la posada en pràctica de fórmules mixtes de concessió de subvencions i crèdits, la insistència en la demanda al Ministeri d’Hisenda de la  reducció de l’IVA al 10 % a la rehabilitació i del 4% a la rehabilitació de protecció oficial, l’equiparació de les aportacions econòmiques de las diferents administracions (s’indica com actualment 3 de cada 4 euros de subvenció els aporta l’Ajuntament de Barcelona), la creació d’un operador públic-privat per potenciar la rehabilitació a la ciutat allà on el sector públic no pot arribar, l’establiment d’una fórmula per tal que els imports de subvenció no computin com a renda per la declaració del IRPF, i l’assoliment d’una major simplificació administrativa.

Posteriorment, Montserrat Prado, cap del Departament de Projectes i Estudis de Paisatge de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, va emfatitzar el sentit dels ajuts com mesures dirigides a potenciar la construcció responsable, tenint en compte les necessitats dels ciutadans beneficiaris. Així mateix, va convidar als assistents a consultar als tècnics sempre que tinguin qualsevol dubte. A més a més, durant la seva ponència va obrir diferents temàtiques que posteriorment van tractar-se a la tertúlia, que comentem a continuació.
 

Segona part de la Comissió: tertúlia per compartir punts de vista i solucions als problemes

La segona part de la jornada va estar una tertúlia on constructores i tècnics van poder intercanviar opinions. Cal fer menció de la participació de Sandra Bestraten, presidenta del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya a la demarcació de Barcelona, i de Victor Tapiol, col.legiat col.laborador de la junta de govern del Col.legi d’Administradors de Finques de Barcelona – Lleida.

Alguns temes tractats durant la tertúlia van ser:

-Preocupació per la possibilitat d’una propera crisi econòmica. Va demanar-se una concepció més proteccionista del sector de la construcció, amb la qual l’administració tingui en compte els greus efectes que ocasionen les retallades pressupostàries dràstiques.


-Necessitat de simplificar les bases de convocatòria i les tramitacions. Tècnics i constructors van coincidir en què tot i els avenços en els darrers anys en alguns aspectes, ens trobem encara amb bases i normatives de complexitat inassolible per a persones alienes al sector, com són les comunitats de propietaris.


-Major permanència dels criteris de subvenció. Va argumentar-se que seria millor mantenir els criteris de subvenció de manera fixa durant períodes llargs, com per exemple 4 anys. Cal tenir en compte que els projectes acostumen a requerir d’anys per posar-se en marxa, i que el fet de canviar-los durant la negociació del projecte produeix incertesa i desconfiança.


-Reivindicació d’una IVA reduït del 10% en obres de rehabilitació i 4% en casos de rehabilitació de protecció oficial. Una vegada més es va reivindicar un IVA reduït a totes les obres de rehabilitació, del qual els tècnics expliquen les dificultats d’aconseguir aquesta rebaixa al Ministeri d’Hisenda, tot i el seu compromís de seguir defensant-ho.


 Pressupostos pels projectes de rehabilitació. Un altre aspecte problemàtic present a la sessió va ser la preparació de pressupostos per part de les constructores abans de l’elaboració de l’informe per part d’un tècnic. Els tècnics municipals van demanar esperar als informes tècnics per elaborar posteriorment el pressupost.


-Cal una major coordinació a les obres entre administradors, tècnics, constructors i administració. Es  va recomanar que n’hi hagi una interlocució constant entre els diferents agents per tal d’avançar en el projecte, evitant caure en errades que poden suposar complicacions i temps perduts.


-Conveniència de millorar la divulgació dels ajuts entre les comunitats de propietaris. Es va coincidir en la conveniència de què els propietaris coneguin millor el sentit dels ajuts com a eines per a millorar les seves vides (no només per estalviar en la factura elèctrica), així com en explicar millor els procediments i el sentit de les condicions. Es va recordar la Guia per gestionar la rehabilitació d’un edifici d’habitatges, realitzada conjuntament pel Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enyinyers d’Edificació de Barcelona, el Col.legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, la Cambra oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, i la mateixa Comissió RiMe, amb la col.laboració de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona. Us podeu descarregar la guia clicant AQUÍ.

Es va coincidir en què és un document molt interessant per tal que els administradors de finques el tinguin en compte a l’hora de tractar amb els propietaris la possibilitat de rehabilitar el seu edifici.


-Utilitat de l’acreditació Consta per a assegurar-ne la responsabilitat de les empreses.Va remarcar-se la utilitat del Consta per acreditar davant el client la responsabilitat legal de l’empresa constructora que contractin. Va recordatr-se també que a les oficines d’habitatge es reparteixen díptics promocionals de Consta per tal d’informar a la ciutadania dels beneficis de contractar una empresa amb aquesta acreditació.


PRÒXIMA SESSIÓ: 11 DE JULIOL DE 2019

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *