Resum de la jornada RiMe del 19/10/2023

Jornada Rime

Resum de la jornada RiMe del 19/10/2023

Temàtica de la sessió: Programa Construyendo Empleo: Connectant professionals i empreses. / Estratègies i eines per a la presa de decisions en la rehabilitació energètica d’habitatges. Simulant el comportament dels edificis.

La nova jornada de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment dels Edificis (RiMe), celebrada el passat dijous 19 d’0ctubre de 2023 a la seu del Gremi, va estar dedicada a les estratègies i eines per a la presa de decisions en la rehabilitació energètica d’habitatges.

La jornada va comptar amb la presència destacada del director tècnic de l’Institut de tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), Ferran Bermejo Nualart i la secretària de la Fundación Laboral de la Construcción de Catalunya i gerent del Gremi, Mercè Polo. 

Primera part: Presentació i benvinguda. Estratègies i eines per a la presa de decisions en la rehabilitació energètica d’habitatges. Simulació del comportament dels edificis.

Com a presentació i benvinguda del debat, Josep Antoni Martínez Zaplana, president del Gremi i de la RiME, va recordar que aquestes sessions RiMe s’organitzen per tal que les empreses rehabilitadores del Gremi i representants d’altres actors de l’activitat puguin debatre qüestions d’actualitat i buscar consens per resoldre problemes propis del sector.

Seguidament, Zaplana va explicar que aquesta jornada, com les darreres sessions que es van celebrar, va en continuïtat amb els assumptes referents al fons Next Generation i les subvencions per la sostenibilitat i eficiència energètica dels edificis. Un dels objectius d’aquestes subvencions, va emfatitzar Martínez, és la recuperació de la economia arran de la pandèmia del 2020, i per tant una comunitat de propietaris que rehabilita el seu edifici no només contribueix a rehabilitar la seva façana i/o habitatge sinó que també contribueix a millorar l’economia de la seva zona local o terri

Finalitzada aquesta introducció, Martínez va donar la paraula a Ferran Bermejo, director tècnic de l’ITeC qui va obrir la seva ponència adreçant-se a la sala per exposar que “cal multiplicar per deu l’esforç de rehabilitar per poder arribar als compromisos de 2030 i 2050 que planteja Europa”. Això, va continuar dient, planteja el gran repte de com mobilitzar a tot el sector per “eixamplar la comunicació, posar les coses fàcils a tots els nivells per poder arribar a l’objectiu”. Amb aquesta intenció, des de l’ITeC i amb col·laboració de l’Agència de Habitatge, el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATEB) i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) es va desenvolupar una eina adreçada a facilitar el predimensionat dels principals paràmetres de rehabilitació, el compliment dels quals pot donar accés a l’obtenció de subvencions de les campanyes que s’han posat en marxa en el marc dels fons Next Generation. Cal tenir en compte, però, que aquesta no és una eina de certificació energètica ni pretén substituir-les en el processos de redacció de projectes o de certificació posteriors a l’execució d’una obra. Aquesta eina, tot i així, està basada en la UNE-EN-ISO 52016-1:2017 que assegura una relació de proximitat amb els valors de la certificació.

Eina de suport al predimensionat de rehabilitació energètica d’edificis d’habitatges (ESPREH): https://itec.cat/programes/espreh/

Durant la seva intervenció, Bermejo va recordar que cal tenir present les condicions bàsiques fonamentals per accedir a aquestes subvencions, la base de les quals especifica que els edificis han de complir dos requisits: la reducció de la demanda i la reducció de consum.

Bermejo també va apuntar una “qüestió que s’escapa del Reial Decret” i és la prelació en l’execució de les intervencions: a l’hora de fer la rehabilitació energètica d’un edifici i millorar la seva eficiència energètica es fan diverses actuacions que a vegades no impliquen cost i que degut això passen inadvertides i no es transmet el valor o importància que poden tenir a l’hora de millorar l’eficiència energètica d’un habitatge. Un ordre lògic a seguir, va indicar Bermejo, pot ser:

  1. Control: utilitzar bé els mitjans de control que tenim a l’edifici (per exemple, el termòstat).
  2. Contractació: canviar subministrador d’energia a casa, comparació de preus, etc.
  3. Mesures passives.
  4. Mesures actives.
  5. Captació d’energia renovable: per exemple, les plaques solars.

Aquest últims 3 punts, farien un únic bloc on s’intervé amb obra de manera que els tècnics amb l’estudi de disseny i de projecte aconsegueixen la millor solució d’estalvi energètic per aquell edifici i que cobreixen les condicions de les subvencions. Com a últim punt,

6. Cal un manteniment de les instal·lacions per a que al llarg dels anys segueixen funcionant amb les mateixes expectatives amb les que es van instal·lar.

Finalment, Ferran Bermejo va fer algunes recomanacions revisant el que es va comentar durant la seva intervenció: analitzar cada cas, ressaltar el paper dels tècnics en la definició de l’actuació i el disseny formal d’aquesta, planificar en base a prelació d’actuació i programar-les, tenir clar que més enllà de les obres hi ha actuacions de cost gairebé nul i que el sistema establert pel RD, intenta animar més enllà del límits mínims: “si hem aconseguit els mínims energètics que ens estan demanant en el volum de l’obra que volem fer, hi podem afegir obres que no hi tenen una finalitat energètica […], sempre i quan es compleixi amb la part concedida [dels mínims energètics subvencionats]”.

–Enllaç de presentació d’aquesta part de la jornada

Part 2: Programa Construyendo Empleo: Connectant professionals i empreses.

Finalitzada aquesta primera part de la reunió, es va deixar un temps per respondre a les preguntes i resoldre dubtes dels presents durant la intervenció del director tècnic de l’ITeC, i a continuació, el president de la Comissió RiMe i del Gremi, Josep Antoni Martínez, va donar la paraula a Mercè Polo, secretaria de la Fundación Laboral de la Construcción de Catalunya i gerent del Gremi de Constructors.

Jornada Rime _ mercè polo gremi de constructors

Polo va explicar les darreres novetats que s’incorporen a la iniciativa de la Fundación Laboral amb el projecte Construyendo Empleo que fa deu anys va nèixer per la necessitat de mà d’obra per les empreses les quals van posar de manifest que el relleu generacional no s’estava produint. Des d’aleshores es va considerar necessari traslladar des de les associacions patronals a la pròpia Fundació que calia fer quelcom per atreure o per intentar recollir personal pel sector. Es crea aquest projecte, en una primera fase, amb una sèrie d’enquestes on les empreses manifestaven les seves necessitats de plantilla i amb la col·laboració de les parts sindicals, que també tenien una part activa, que s’encarregaven de portar treballadors que estaven en situació d’atur. D’aquesta manera es va fer un creuament de base de dades per cobrir les necessitats de l’empresa. Arran d’això, van sortir altres utilitats, com la borsa de treball que ara s’ha transformat. Des del gremi, va dir Polo, pensem que es una eina interessant. La borsa de la Fundació es molt més ample i abarca tot el territori, la Fundació té més recursos que poden aprofitar i d’aquí les darreres millores, tant de la web www.construyendoempleo.com com de la seva versió mòbil (APP), el desenvolupament d’una campanya de comunicació i difusió on el Gremi també som part implicada. Arribats a aquest punt, Mercè Polo, va fer una petita explicació del funcionament de la pàgina web i l’app, de les funcions que podem trobar i de les utilitats que l’hi podem donar.

 

Tercera part: Cloenda de la sessió i Networking

Finalment, la RiMe va agraïr als ponents la seva participació a la sessió i va convidar la resta d’assistents a resoldre qualsevol qüestió que hagués sorgit durant les presentacions. Un cop resolts els dubtes, el president del Gremi, Josep Antoni Martínez, va animar els assistents a gaudir de l’esmorzar preparat per aquesta ocasió, convidant-los també a aprofitar aquest moment de distensió per establir un petit networking i compartir interessos del sector.

No hi han comentaris

Sorry, the comment form is closed at this time.